Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krystyna
Nazwisko: Ruchniewicz
Nazwisko rodowe: Gromowska
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 12-05-1942
Imię ojca: Jakub
Imię matki: Marta
Znany/a też jako:
Ruchniewicz-Misiak

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krystyna Ruchniewicz występuje w materiałach operacyjnych Sprawy Obiektowej krypt. „Klan", nr rejestr. 37004. Sprawa była prowadzona przez Wydz. III-A, a następnie przez Wydz. V KW MO w Gdańsku od 14.11.1980 do 10.11.1983. W jej ramach SB rozpracowywała działalność NSZZ "Solidarność" w województwie gdańskim. W dniu 24.08.1982 zmieniono kryptonim tej sprawy na „Związek”. Materiały zawierają charakterystyki działaczy, meldunki, notatki, plany zabezpieczeń zjazdów, plany działań operacyjnych, stenogramy ze spotkań. IPN GD 003/166 t. 13-16, 19-24, 27-28 (185/IV).
Występuje w materiałach Sprawy Obiektowej krypt. „Renesans"/ „Mrowisko", nr rejestr. 42220. Sprawa ta była prowadzona przez Wydz. III/V KW MO w Gdańsku od 19.01.1982 do roku 1985 i dotyczyła założeń i taktyki działań SB w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego - przede wszystkim w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. IPN GD 003/176 (IV-200).
W dniu 31.03.1982 Krystyna Ruchniewicz została "zabezpieczona" przez Wydział XI Departamentu I MSW pod numerem rejestr. 70334. W zachowanych materiałach kartoteczno-ewidencyjnych brakuje informacji o przyczynie rejestracji i charakterze zainteresowania. "Zabezpieczenie" wyrejestrowano dnia 22.09.1989. Materiałów operacyjnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Krystyna Ruchniewicz - ówczesna członkini Rady Biura Koordynacyjnego NSZZ "Solidarność" w Brukseli - występuje w aktach Sprawy Obiektowej krypt. „Zachód”, nr rejestr. 71242. Sprawa była prowadzona od 14.04.1982 do 14.08.1986 przez funkcjonariuszy Wydziału III Departamentu V MSW, którzy w jej ramach rozpracowywali zagraniczne ośrodki NSZZ „Solidarność”. Akta te w większości zawierają meldunki i dokumenty o charakterze planowym. IPN BU 01419/378 (2447/IV).
W aktach paszportowych Krystyny Ruchniewicz znajduje się informacja z 6.09.1988, że w roku 1981 wyjechała na pobyt czasowy do Francji z ramienia Regionalnej Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku i następnie odmówiła powrotu do kraju. W dniu 21.11.1981 z tymi materiałami zapoznał się Wydz. III „A” KW MO w Gdańsku. Akta paszportowe ww. dnia 25.03.1982 były wykorzystywane przez Wydz. IV Biura Paszportów MSW. IPN Gd 645/107539.
Występuje w materiałach administracyjnych Wydz. "C" WUSW w Szczecinie oraz w wydawnictwie pt. "Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność", wrzesień-październik 1981", część I. Informator został wydany w roku 1984 przez Biuro "C" MSW w Warszawie. IPN Sz 0012/260 t. 1.
.