Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Zbigniew
Nazwisko: Śledź
Miejsce urodzenia: Łobez
Data urodzenia: 15-08-1951
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Czesława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Występuje w materiałach Sprawy Obiektowej krypt. „Klan", nr rejestr. 37004, w ramach której SB (Wydział III "A" KW MO Gdańsk) rozpracowywała działalność NSZZ "Solidarność" w Gdańsku i województwie gdańskim od 14.11.1980 do 10.11.1983. Dnia 24.08.1982 zmieniono kryptonim tej sprawy na „Związek”. Materiały zawierają charakterystyki działaczy, meldunki, notatki, plany zabezpieczeń zjazdów, plany działań operacyjnych, stenogramy ze spotkań. IPN Gd 003/166 t. 12 (185/IV).
Marian Śledź - ówczesny wiceprzewodniczący Sekcji Energetyki w Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” - 5 stycznia 1982 na wniosek Wydziału III-A KW MO w Katowicach został internowany za "prowadzenie działalności antysocjalistycznej". Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Strzelcach Opolskich, Zabrzu-Zaborzu i Uhercach. Został zwolniony 24.07.1982. Akta internowania zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 40329/II. IPN Ka 043/1192 t. 1 (40329/II), IPN Ka 072/1.
Marian Śledź został zatrzymany 17.12.1981 w Będzinie i 5.01.1982 internowany, gdyż „występował aktywnie przeciwko ustrojowi PRL”. Figuruje w aktach internowanego - wytworzonych w związku z osadzeniem go w kolejnych Ośrodkach Odosobnienia: w Strzelcach Opolskich, Zabrzu-Zaborzu i Uhercach. W dniu 24.07.1982 decyzja o internowaniu została uchylona. IPN Ka 43/551 (36/82), IPN Ka 42/781 (36/82), IPN Ka 043/1192.
Dnia 19.01.1984 Marian Śledź został zarejestrowany pod nr rejestr. 9484 (na podstawie materiałów agenturalnych) jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Ryba”, przez Referat V RUSW w Kozienicach z powodu podejrzenia prowadzenia "wrogiej działalności w środowiskach określonych zakładów pracy". W dniu 4.06.1987 prowadzenie Kwestionariusza zakończono, a 16.03.1988 materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW w Radomiu pod sygn. 911/II. IPN Ra 05/782 (911/II).
W uzupełnieniu informacji - przekazanym do archiwum IPN w Katowicach w roku 2008 - Marian Śledź opisał swoją działalność w NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i jej konsekwencje w okresie stanu wojennego. Jego relacja dotyczy lat 1980-1982. IPN Ka 405/10.
.