Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Antoni
Nazwisko: Ugniewski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 10-05-1933
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 30.05.1981 Stanisław Ugniewski – przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku – został zarejestrowany przez Wydział III-A-1 (od roku 1982 Wydział V-1) KS MO pod nr 31506 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Uchwała” (nr rej. 31405). Dnia 15.09.1981 sprawę przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania. W dniu 28.03.1985 materiały przekazano do Wydziału III-2 SUSW. Akta zarchiwizowano w Wydziale „C” SUSW pod sygn. 9085/II dnia 9.07.1986. Zostały one "zniszczone komisyjnie" dnia 4 stycznia 1990. Materiały o sygn. 9085/II zniszczono w styczniu 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dniu 13.12.1981 na wniosek Wydziału III-A-1 KS MO Stanisław Ugniewski został internowany po wprowadzeniu w PRL stanu wojennego ponieważ "prowadził wrogą działalność w miejscu pracy". Ponadto: „aktywny działacz NSZZ-Solidarność w IBJ-Świerk, inspirator negatywnych działań politycznych wobec władz państwowych”. Został osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka. W dniu 22.12.1981 przetransportowany do Ośrodka Odosobnienia w Jaworzu, a następnie (w aktach brak daty dziennej) do Ośrodka w Darłówku. Akta internowania zawierają między innymi "Wniosek o utrzymanie w mocy decyzji o internowaniu ob. Ugniewskiego Stanisława". Uzasadnienie: „Wym[ieniony] do dnia 13.12.1981 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ-Solidarność w IBJ-Świerk pozostając przez cały czas ekstremalnym działaczem. W czasie pobytu w Ośrodku Odosobnienia w Jaworzu została przeprowadzona z nim rozmowa, w czasie której zaprezentował poglądy dalekie od akceptacji socjalizmu”. Na mocy decyzji komendanta KS MO internowanie Stanisława Ugniewskiego zostało uchylone 23.12.1982. IPN BU 0787/505 (3985/III), IPN BU 419/1 – akta. IPN BU 01326/1784 (3985/3) – mikrofilm
Akta internowanego Stanisława Ugniewskiego zostały wytworzone w związku z jego internowaniem w: Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka, a następnie w Ośrodkach Odosobnienia w Jaworzu i Darłówku. Akta te obejmują okres od 13.12.1981 do 23.12.1982. IPN Sz 264/330.
.