Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej
Nazwisko: Wąż
Miejsce urodzenia: Sokołów Podlaski
Data urodzenia: 20-09-1953
Imię ojca: Hieronim
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 29.08.1980 Maciej Wąż został operacyjnie "zabezpieczony" przez Wydz. II KW MO w Siedlcach pod nr rejestr. 5149. Dnia 30.04.1981 zmieniono kategorię rejestracji na kandydata na tajnego współpracownika (kTW), ponieważ bliski członek jego rodziny zamieszkiwał za granicą. Z dalszego opracowywania i pozyskania zrezygnowano. Dnia 25 września 1985 we wniosku o złożenie materiałów do archiwum zapisano, że "20.09.85 r. zrezygnowano z dalszego opracowywania z powodu odmowy współpracy", a kandydat „wykazywał wrogą postawę do naszej służby”. W trakcie opracowywania przez SB wstąpił do NSZZ „Solidarność”, a po delegalizacji Związku „wyrażał negatywne opinie o poczynaniach rządu”. Materiały zawierają m.in. wyciąg z informacji uzyskanej od TW ps. „Diana”, z którego wynika, że M. Wąż „utrzymywał kontakt z ogniwami >S[olidarności]< wyższego szczebla” oraz posiada dostęp do materiałów dostarczonych mu przez KSS „KOR”. Według treści akt, w czasie stanu wojennego SB przeprowadziła z nim rozmowy „profilaktyczno-ostrzegawcze” w celu ostrzeżenia przed „podjęciem nielegalnej działalności opozycyjnej”. Materiały dotyczące Macieja Wąża zarchiwizowano w Wydz. Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach pod sygn. 1825/I-k. IPN Lu 00419/1114 (1825/I-k).
Akta paszportowe Macieja Węża zawierają między innymi informacje o trzykrotnej odmowie wydania mu paszportu: w roku 1982, 1985 i 1986. Decyzję odmowną z roku 1986 uzasadniono tym, że przeciwko petentowi toczy się postępowanie przed Kolegium ds. Wykroczeń w Sokołowie Podlaskim za „udział w nielegalnym zgromadzeniu w dniu 23.05.1986”. IPN Lu pf 275/1347 (EASE 021445).
.