Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Mirosław
Nazwisko: Zarębski
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 07-07-1957
Imię ojca: Mirosław
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne krypt. "Gotowość" dotyczące internowania działaczy opozycyjnych po wprowadzeniu stanu wojennego. Andrzej Zarębski został internowany w okresie od 14.12.1981 do 01.12.1982 na wniosek Wydziału V KWMO w Gdańsku. Materiały zarchiwizowano pod sygnt. 911/19 T. 9. Materiały o sygn. 911/19 T. 9 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Andrzeja Zarębskiego. Internowany w dniu 14.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Gdańsku nr 546 z dnia 13.12.1981, zwolniony w dniu 03.12.1982. Internowany ze względu na uzasadnione podejrzenie, że pozostając na wolności w czasie obowiązywania stanu wojennego nie będzie przestrzegał porządku prawnego lub będzie prowadził działalność zagrażającą interesom bezpieczeństwa lub obronności państwa IPN Gd 159/468 (8/81).
A. Zarębski występuje w materiałach Sprawy Obiektowej krypt. "Klan"/ "Związek" nr rejestr. 37004 prowadzonej przez Wydz. III-A/ V KWMO w Gdańsku w latach 1980-1983 w celu kontroli operacyjnej działalności NSZZ "Solidarność" w województwie gdańskim. IPN Gd 003/166 t. 16 (185/IV).
Figuruje w kartotece zagadnieniowej: "Grudzień 80", "Grudzień 81", "Jodła" b. KWMO/WUSW w Gdańsku. Karty zagadnieniowe osób zatrzymanych w zajściach ulicznych, nielegalnych zgromadzeniach, internowanych, działaczy opozycji politycznej. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjnej.
.