Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Nowak
Miejsce urodzenia: WROCŁAW
Data urodzenia: 09-11-1950
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Sabina
Dodatkowe informacje:

W pismach z okresu od 17.11.1986 do 15.09.1988 figuruje jako kierownik Sekcji Zwiadu Batalionu Granicznego WOP w Kętrzynie i jednocześnie zastępca dowódcy Batalionu Granicznego WOP w Kętrzynie. Od 6.01.1986 do 30.01.1986 wyższy kurs doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej zwiadu WOP. W dniu 14.01.1987 uzyskał pozwolenie Dowództwa WOP na podjęcie zaocznych studiów doktoranckich w ASW w Warszawie.
Zbigniew Nowak w swym oświadczeniu lustracyjnym, złożonym w 9.01.2008 w trybie ustawy z 18.10.2006 o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007, Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) ujawnił, że pełnił służbę w rozumieniu art. 3a powołanej ustawy, organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 powołanej ustawy. W zarządzeniu Ppl Bi 290/09 z dnia 31.08.2010 dotyczącym Zbigniewa Nowaka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
WSO MSW LEGIONOWO SZKOŁA OFICERSKA SŁUCHACZ - 01-10-1975
IPN Bi 536/1 - akta osobowe
DOWÓDZTWO WOP GDAŃSK DO DYSPOZYCJI DOWÓDCY KASZUBSKIEJ BRYGADY WOP - 26-06-1978
DOWÓDZTWO WOP GDAŃSK KASZUBSKA BRYGADA WOP, STRAŻNICA W BARCINACH ZASTĘPCA DOWÓDCY - 01-07-1978
DOWÓDZTWO WOP GDAŃSK KASZUBSKA BRYGADA WOP, WYDZIAŁ II ZWIADU, GRUPA OPERACYJNA W KĘTRZYNIE POMOCNIK KIEROWNIKA - 01-08-1979
DOWÓDZTWO WOP GDAŃSK KASZUBSKA BRYGADA WOP, BATALION GRANICZNY WOP W KĘTRZYNIE KIEROWNIK - 01-06-1982
DOWÓDZTWO WOP GDAŃSK KASZUBSKA BRYGADA WOP, BATALION GRANICZNY WOP W KĘTRZYNIE P.O. ZASTĘPCY DOWÓDCY - 01-12-1984
DOWÓDZTWO WOP GDAŃSK KASZUBSKA BRYGADA WOP, BATALION GRANICZNY WOP W KĘTRZYNIE ZASTĘPCA DOWÓDCY - 31-12-1986
DOWÓDZTWO WOP GDAŃSK KASZUBSKA BRYGADA WOP, WYDZIAŁ II ZWIADU, BATALION GRANICZNY WOP W KĘTRZYNIE, SEKCJA II ZWIADU KIEROWNIK ppłk 01-08-1989 31-07-1990
.