Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Mieczysław
Nazwisko: Jachowicz
Miejsce urodzenia: Sochaczew
Data urodzenia: 15-05-1938
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Natalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Występuje w Sprawie Ewidencyjno-Obserwacyjnej o nr rejestr. 1352/58 - prowadzonej w roku 1958 przez Wydz. III KW MO w Gdańsku. Powodem tej obserwacji i kontroli Jerzego Jachowicza przez SB było podejrzenie o "kolportaż ulotek antypaństwowych”. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Występuje w aktach kontrolnych śledztwa o nr rejestr. RSD 3/58 - prowadzonego od 24.04.1958 przez Sekcję Śledczą KW MO w Koszalinie między innymi przeciwko Jerzemu Jachowiczowi jako podejrzanemu o to, że "w roku 1958 sporządzał i rozpowszechniał wrogie ulotki na terenie miasta Koszalina". W dniu 26.04.1958 został tymczasowo aresztowany. Dnia 30.05.1958 do Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie skierowano akt oskarżenia przeciwko Jerzemu Jachowiczowi i innym, którym zarzucono, iż "w styczniu 1958 r. w Koszalinie działając wspólnie w celu rozpowszechnienia wyprodukowali na powielaczu około 90 sztuk ulotek pt. >Młodzieży Polska< zawierających w swej treści fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego, a mianowicie, że Polska jest w niewoli politycznej i pozbawiona samodzielności". Dnia 30.09.1958 sprawę zakończono i materiały złożono do archiwum pod sygn. 5267/III. IPN Sz 00101/754 (5267/III).
Akta postępowania sądowego wobec Jerzego Jachowicza i innych w sprawie dotyczącej wyprodukowania na powielaczu i rozpowszechniania ulotek "zawierających w swej treści fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego". Dnia 18.06.1958, przy odrębnym zdaniu przewodniczącego składu, Sąd Wojewódzki w Koszalinie orzekł, iż "z uwagi na znikome niebezpieczeństwo społeczne czynów postępowanie w sprawie umarza" i nakazał zwolnić Jerzego Jachowicza z Aresztu Śledczego w Koszalinie. W dniu 30.04.1959, wskutek rewizji złożonej przez Prokuraturę Wojewódzką w Koszalinie, Sąd Najwyższy postanowił ten wyrok uchylić i skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia. Dnia 25.06.1959 Sąd Wojewódzki w Koszalinie skazał Jerzego Jachowicza na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. IPN Sz 272/72 (IV K 121/59), IPN GD 206/72 (IV K 121/59).
Figuruje w Teczce Zagadnieniowej o krypt. "Kolumbia" zmienionej na Sprawę Obiektową (SO), nr rejestr. By 000123/49. Sprawa była prowadzona od roku 1949 przez Wydz. I WUBP w Bydgoszczy, a następnie przez Wydz. II WUdsBP i Wydz II KW MO Bydgoszcz. Została założona "na obywateli amerykańskich, osoby ubiegające się o uzyskanie obyw[atelstwa] amerykańskiego, osoby kontaktujące się z Ameryką i placówkami dyplomatycznymi U.S.A., względnie przedstawicielami tychże placówek na terenie naszego kraju - zam[ieszkałymi] na terenie województwa pomorskiego". W aktach dotyczących lat 1961 i 1962 występuje Jerzy Jachowicz - ówczesny student filozofii na UMK w Toruniu. Był on wówczas członkiem Rady Klubu "Od Nowa" - działającego przy Uniwersytecie z siedzibą w Domu Akademickim nr 2. Na prelekcję dotyczącą najnowszej filozofii angielskiej, która miała miejsce w grudniu 1960 r. w tymże klubie, Jachowicz zaprosił profesora z Uniwersytetu w Melbourne. W związku z informacją od TW, iż J. Jachowicz utrzymuje ponadto kontakt korespondencyjny z wymienionym obcokrajowcem, Służba Bezpieczeństwa dokonała kontroli jego korespondencji. IPN By 069/67 (67/IV), t. 4.
Występuje w Teczce Zagadnieniowej o krypt. "Granica" - prowadzonej od roku 1958 do 1973 przez Wydz. II KW MO w Bydgoszczy. Dnia 4.02.1961 zatwierdzono wniosek funkcjonariusza toruńskiej SB o wszczęcie rozpracowania Jerzego Jachowicza w ramach tej Sprawy w celu: zdobycia informacji na temat prowadzonej przez niego „działalności politycznej” i jego stosunku do przemian zachodzących w PRL oraz inwigilacji jego kontaktów z obcokrajowcami. Wyżej wymieniona Sprawa została zarejestrowana 14.10.1958 przez Wydz. II KW MO w Bydgoszczy i dotyczyła obywateli PRL wyjeżdżających do "krajów kapitalistycznych". W dniu 3.05.1971 przekwalifikowano ją na Sprawę Obiektową. Dnia 22.05.1973 sprawę tę zakończono i związane z nią materiały przekazano do Wydziału Paszportów i Dowodów Osobistych w Bydgoszczy. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt o sygn. IPN By 069/67 (67/IV), t. 4.
Figuruje w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia o krypt. „Niepoprawny” o nr rejestr. 99/61 - rozpoczętej 14.02.1961. Był rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Bydgoszczy „jako członek nielegalnej organizacji, prowadzący obecnie wrogą działalność polityczną w środowisku studenckim (wroga propaganda w formie ustnej)”. W dniu 24.07.1961 sprawę zakończono z powodu "zaniechania wrogiej działalności" i materiały zarchiwizowano pod sygn. 2281/II. IPN By 044/575 (2281/II).
.