Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Klimkiewicz
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 20-10-1961
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 31.08.1982 pod nr 20721 do SOR krypt. "Mnich" nr rej. 20712 prowadzonej od 27.08.1982 do 25.03.1983 dotyczącej kolportażu ulotek antypaństwowych na terenie Bydgoszczy. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 6049/II zniszczono 24.01.1990. Materiałów o sygn. 6049/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem w sprawie kolportowania ulotek o treści antypaństwowej w Bydgoszczy. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy (Pg.Śl.II-181/82) z 31.08.1982 tymczasowo aresztowany. Wydz. Śledczy KWMO w Bydgoszczy wydał postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) w okresie 1.10.1982-1.10.1984. Ww. jako członek NZS-u uczestniczył w strajku okupacyjnym na KUL-u w dn. 23.11-10.12.1981. Od 15 do 16.02.1982 uczestniczył w tzw. "cichych marszach protestacyjnych" w Lublinie i Świdniku. Był uczestnikiem zajść ulicznych w Lublinie od 3 do 5.05.1982. Akt oskarżenia sporządzono 24.11.1982 oskarżając ww. o to, że "w miesiącu sierpniu 1982 w Bydgoszczy działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu rozpowszechniania sporządzał ulotki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny, a następnie w tym samym czasie i miejscu wspólnie z tymi osobami ulotki te rozpowszechniał". IPN By 070/5181 (5713/III)
Akta sądowe Skazany wyrokiem Sądu POW w Bydgoszczy (So.W.456/82) z 28.02.1983 na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 4 lat oraz karę grzywny w związku z toczącym się postępowaniem prokuratorskim Pg.Śl. II-181/82. W aktach znajduje się wywiad dotyczący działalności ww. na terenie Lublina sporządzony 23.09.1982 przez Komisariat IV MO w Lublinie- "Ww. aktywnie działał w środowisku grup antysocjalistycznych na terenie m. Lublina. Bał udział w akcjach kolportażu i plakatowania przed 13.12.1981. Czynnie uczestniczył w strajku okupacyjnym na KUL w dniach 23.11-10.12.1981 r. jako członek NZS-u. W dniach 15/16.02.1982 r. brał aktywny udział w organizowaniu i przebiegu tzw. >cichych marszy protestacyjnych< w Lublinie i Świdniku. Był uczestnikiem ulicznych w Lublinie w dniach 3-5.05.1982". IPN By 51/213-214
Akta tymczasowo aresztowanego Tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy (Pg.Śl.II-181/82) z 31.08.1982. W dn. 14.09.1982 osadzony w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu. Zwolniony na mocy postanowienia Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (SoW. 456/82) z 15.12.1982. IPN By 233/72 (38/724)
Akta administracyjne Meldunki o sytuacji polityczno-operacyjnej w woj. bydgoskim. Piotr Klimkiewicz przechodzi w aktach jako osoba, która 26.08.1982 w okolicach kościoła Fara w Bydgoszczy kolportowała ulotki zatytułowane "Polacy". Ww. 30.08.1982 zgłosił się do KWMO w Bydgoszczy, gdzie po przesłuchaniu został zatrzymany. Uznany winnym zarzucanego mu czynu i skazany przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz karę grzywny. IPN By 077/337 t. 12, 14 (101/12, 101/14)
Akta administracyjne Meldunki dotyczące sytuacji polityczno-operacyjnej w woj. bydgoskim. P. Klimkiewicz przechodzi w aktach jako jeden z organizatorów VI TKCh w Bydgoszczy, działacz «Duszpasterstwa Ludzi Pracy» zamierzający reaktywować w Bydgoszczy NZS. W tym celu odbywał spotkania z byłymi działaczami i członkami NZS w Bydgoszczy. IPN By 077/338 t. 8 (118/8)
Zabezpieczenie operacyjne [Zab.] [Zab]ezpieczenie operacyjne Piotra Klimkiewicza. Materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Przechodzi w sprawie dotyczącej kolportażu pisma pt. "Spod Ławki" sygnowanego przez «Federację Młodzieży Walczącej (FMW)» w Bydgoszczy. W mieszkaniu Piotra Klimkiewicza odbyło się spotkanie założycielskie bydgoskiego oddziału KPN-u. Sprawę zakończono ze względu na "spadek aktywności ruchu Federacja Młodzieży Walczącej". Materiały złożono do archiwum pod sygn. 7392/II. IPN By 044/1715 (7392/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dotyczy bydgoskiej «Młodzieżowej Grupy KPN». Piotr Klimkiewicz figuruje w materiale poglądowym do sprawy jako uczestnik manifestacji zorganizowanej przez bydgoskie ugrupowania opozycyjne w 7 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. 30.12.1988 w mieszkaniu P. Klimkiewicza odbyło się spotkanie inauguracyjne «Młodzieżowej Grupy KPN», której członkiem został ww. Rozpracowywany przez Wydz. IV WUSW w Bydgoszczy pod nr rej. 27481. IPN By 044/1716 t. 1 (7393/II)
.