Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Jerzy Zdzisław
Nazwisko: Pilch
Miejsce urodzenia: Brenna
Data urodzenia: 16-11-1961
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Brenna (powiat cieszyński) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
14.09.1983 zarejestrowany w charakterze kandydata na tajnego współpracownika w Wydz. "C" WUSW Kraków przez Wydz. III-1 WUSW w Krakowie pod nr. Kr 27814. Zrezygnowano z werbunku z powodu "odmowy współpracy". Materiały zdjęto z ewidencji w dniu 30.01.1986 i złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie pod sygn. arch. 43944/I-K, następnie sfilmowano (mikrofilm 43944/1). Akta zostały komisyjnie zniszczone; pozostał mikrofilm. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW Kraków, Tarnów, Nowy Sącz; poz. 27814 z dziennika rejestracyjnego WUSW Kraków; poz. 43944 z dziennika archiwalnego WUSW Kraków - dział I; MF o sygn. IPN Kr 0097/54 (sygn. arch. J-53/3) - mikrofilm protokołów brakowania WUSW Kraków materiałów archiwalnych o sygn. I zawierający kartę Mkr-2; MF o sygn. IPN Kr 00100/1395 (43944/1). Na karcie Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW Kraków, Tarnów, Nowy Sącz pisownia nazwiska panieńskiego matki Jerzego Pilcha została zniekształcona. Pozostałe dane personalne są zgodne z ewidencją PESEL.Net.
Akta paszportowe. Akta (czasowe i służbowe) sygn. IPN Ka 207/519107 (EABB 519107).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Ka 287/10 zarządzenie z dnia 25.03.2011 dotyczące Jerzego Pilcha – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.