Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward Mieczysław
Nazwisko: Serwański
Miejsce urodzenia: Hamburg (Niemcy)
Data urodzenia: 13-10-1912
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Pelagia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Edward Serwański był podejrzany o „przynależność do tajnej organizacji antyrządowej »Ojczyzna«”. W marcu 1949 r. opracowano plan jego werbunku, stwierdzono jednak, że „Serwański na werbunek (współpracę) nie przystał”. Został aresztowany i przewieziony do Warszawy. Śledztwo zakończono, a E. Serwański został pociągnięty do odpowiedzialności karnej. IPN Po 04/1300 (8361/III)
Akta sądowe Edward Serwański został aresztowany 05.04.1948 i osadzony w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Wyrokiem z 29.08.1950 Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie uznał, że Edward Serwański był winny, iż „od kwietnia 1945 roku do jesieni 1946 r. na terenie Poznania usiłował zmienić przemocą ustrój Państwa Polskiego przez zbieranie i przekazywanie za wynagrodzeniem pieniężnym wiadomości dotyczących stosunków politycznych, gospodarczych i społecznych na rzecz nielegalnego związku tzw. »Delegatury Rządu« oraz uczestnictwo w zebraniach nielegalnego związku »Ojczyzna«” i skazał go na karę 7 lat pozbawienia wolności (po uwzględnieniu przepisów o amnestii na karę 3 lat i 6 miesięcy) oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat i przepadek całego mienia. E. Serwański wyrok odsiadywał w więzieniu we Wronkach, skąd został zwolniony 05.10.1951. IPN BU 1007/659 (Sr 948/50)
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna Edward Serwański był figurantem sprawy, która założono „na b. działacza kierowniczego aktywu działającego po wyzwoleniu Polski na terenie kraju, konspiracyjnej organizacji »Ojczyzna« i następnie »Mała Propaganda«, w których prowadził działalność na szkodę państwa polskiego”. Śledzono jego aktywność zawodową (publikacje) oraz wszelkie wypowiedzi w miejscu pracy w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. Zakończono stwierdzeniem, że E. Serwański „od szeregu lat nie prowadzi wrogiej, antypaństwowej działalności”. IPN Po 08/608/1 (4471/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Edward Serwański był rozpracowywany w ramach KE. Powodem był uzyskanie informacji o „angażowaniu się Edwarda Serwańskiego w zbieranie, poszukiwanie i publikowanie materiałów dot. b. organizacji »Ojczyzna« w celu upamiętnienia jej działalności”. Zakończono z powodu „zaniechania wrogiej działalności”. Stwierdzono też: „w ostatnim okresie zaniechał otwartych wystąpień o wrogim lub dwuznacznym politycznie charakterze. Ograniczył również swoje kontakty z osobami znanymi z wrogości do naszego ustroju”. IPN Po 08/608/2 (4471/II)
Akta administracyjne Dokumenty zagadnieniowe krypt. „Endecja”. W aktach znajdują się materiały dot. historii i działalności ruchu narodowego w Wielkopolsce. Edward Serwański wymieniany jest m.in. wśród działaczy „Ojczyzny” aresztowanych w Poznaniu w 1948 r. IPN Po 06/216/6/1 (296/6)
Charakterystyka Charakterystyka Tajnej Organizacji Wojskowej działającej na terenie Ostrowa Wielkopolskiego w okresie okupacji niemieckiej. Edward Serwański występuje w materiałach jako stojący na czele innej grupy konspiracyjnej z Ostrowa. IPN Po 05/15
Charakterystyka Charakterystyka nr 178. Obóz endecki. Nielegalna organizacja polityczna „Ojczyzna”. Edward Serwański wymieniany jest jako jeden z założycieli i najbardziej aktywnych członków organizacji „Ojczyzna”. Działała ona w okresie okupacji niemieckiej, a po wojnie aż do rozbicia w 1949 r. Opracowanie omawia struktury, działalność i rozpracowanie „Ojczyzny”. IPN Po 05/324/1 (4414/II)
Charakterystyka Nielegalna działalność po wyzwoleniu grupy b. członków organizacji politycznej pn. „Ojczyzna” krypt. „Omega”. Edward Serwański wymieniany jest jako jeden z członków organizacji. Opracowanie omawia struktury, działalność i rozpracowanie „Ojczyzny”. IPN Po 05/324/2 (4414/II)
.