Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Iwaniuk
Miejsce urodzenia: Stare Chojno
Data urodzenia: 14-08-1947
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Genowefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kontrolowany operacyjnie od 1.07.1981 w ramach KE krypt. "Redaktor" nr rej. 40002. W dn. 18.02.1983 przerejestrowany pod tym samym numerem do SOR krypt. "Hubal" nr rej. 46274 prowadzonej od 05.02.1983 do 16.12.1983 w sprawie nielegalnej organizacji działającej w PKP w Gdańsku. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18496/II. Materiałów o sygn. 18496/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta operacyjne Materiały dotyczące wprowadzenia stanu wojennego na terenie woj. gdańskiego. Zbigniew Iwaniuk figuruje na «wykazie osób, których, na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego państwa, powołanie do Ludowego Wojska Polskiego nie jest wskazane» sporządzonym 17.02.1981 przez Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku. Plan rozmowy ostrzegawczej ze Zbigniewem Iwaniukiem sporządzony 18.11.1981 zniszczono za «protokołem zniszczenia dokumentów sprawy krypt. "Klon"» z 28.12.1982. IPN Gd 0207/7 (156/7, 911/7); IPN Gd 340/2 t. 1 (IPN 01439/53,156/10, 911/10)
Akta internowanego Internowany 25.12.1981 na mocy decyzji nr 617 wydanej 18.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "podejmuje działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego". Zwolniony 26.03.1982 na mocy decyzji nr 104 o uchyleniu internowania wydanej 18.03.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Bi 71/157 (42/139)
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. Zbigniew Iwaniuk figuruje w «aktualnym wykazie osób internowanych w OO. Iława» sporządzonym 31.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa prowadzonego w okresie 9.02.1983-22.06.1983 w sprawie działalności od października 1982 do lutego 1983 nielegalnego związku pn. «Tajny Kolejowy Komitet Koordynacyjny Obszaru Północnego NSZZ "Solidarność"», którego członkiem był Zbigniew Iwaniuk. 8.02.1983 zatrzymany, 9.02.1983 tymczasowo aresztowany. W związku z toczącym się postępowaniem Wydz. Śledczy KW MO Gdańsk zastrzegł ww. wyjazdy za granicę do "wszystkich krajów świata" [WKŚ] w okresie 22.02.1983-22.02.1985. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku (IIIK-813/83) z 27.07.1983 areszt tymczasowy wobec ww. uchylono na mocy ustawy amnestyjnej z 21.07.1983. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 5.08.1983 postępowanie umorzono na mocy ustawy amnestyjnej z 21.07.1983. IPN Gd 013/192 (8627/III)
Akta prokuratorskie Objęty postępowaniem prokuratorskim dotyczącym śledztwa RSD-10/83. 28.06.1983 sporządzono akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi Iwaniukowi, oskarżając go o to, że "od września 1982 do lutego 1983 w Gdańsku, wspólnie z innymi osobami założył Tajny Kolejowy Komitet Koordynacyjny Obszaru Północnego NSZZ «Solidarność», którego istnienie, ustrój i cel działania miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych i nim kierował oraz opracował i rozpowszechniał w biuletynach program działania tego komitetu zakładający m.in. przeciwdziałanie wydanym ustawom, walkę o przywrócenie zawieszonego NSZZ «Solidarność», konsolidację działań przeciwko działaniom władzy, bojkot nowych związków zawodowych, tym samym zmierzający do wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów, którego treść z uwagi na nieprawdziwe wiadomości mogła wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". IPN Gd 76/21
Akta tymczasowo aresztowanego Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z 9.02.1983 tymczasowo aresztowany w związku z prowadzonym postępowaniem Ds. 10/83. W dn. 11.02.1983 osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Zwolniony na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku (III K.813/83) z 27.07.1983 o uchyleniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983. IPN Gd 161/130 (39/868)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie przeciwko podejrzanym o działalność w nielegalnym NSZZ "Solidarność". Zbigniew Iwaniuk przechodzi w materiałach jako organizator Tajnego Komitetu Kolejowego NSZZ «Solidarność» przeciwko któremu toczyło się postępowanie prokuratorskie Ds.10/83. IPN Gd 76/20 t. 1
.