Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Alina
Nazwisko: Wardzińska
Nazwisko rodowe: Bakulska
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 30-10-1950
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Objęta śledztwem prowadzonym od 04.11.1982 w sprawie udostępnienia od lipca 1982 do chwili aresztowania swojego mieszkania do przechowywania bez zezwolenia radiowych urządzeń nadawczych wykorzystywanych przez tzw. «Radio Solidarność Gdańsk» oraz ukrywania w miejscu zamieszkania osoby, która 14.12.1981 zorganizowała strajk w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. 02.11.1982 przeszukano miejsce zamieszkania A. Wardzińskiej. W wyniku przeszukania odnaleziono nadawczy sprzęt radiowy. Ww. została zatrzymana, a następnie 03.11.1982 aresztowana. Na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gdyni z 25.03.1983 śledztwo przeciwko ww. umorzono i uchylono areszt tymczasowy. Materiały 02.05.1985 złożono do archiwum pod sygn. 8523/III. IPN Gd 013/116 (8523/III)
Akta prokuratorskie Objęta postępowaniem prokuratorskim w sprawie udostępnienia mieszkania do przechowywania radiowych urządzeń nadawczych oraz ukrywania organizatora strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdyni tymczasowo aresztowana i osadzona w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdyni z 25.03.1983 śledztwo wobec A. Wardzińskiej zostało umorzone. Uchylono areszt tymczasowy. IPN Gd 85/112
Akta sądowe Akta sprawy karnej prowadzonej przeciwko osobie, którą Alina Wardzińska ukrywała w swoim miejscu zamieszkania od lipca do 3 listopada 1982. Ww. przechodzi w materiałach jako podejrzana w sprawie. Śledztwo przeciwko ww. umorzono na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gdyni z 25.03.1983. IPN Gd 97/17 t. 1-2
.