Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mariusz Michał
Nazwisko: Weyna
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 18-12-1966
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 18.04.1985 pod nr 24443 do SOR krypt. "Powielacz" nr rej. 24430 prowadzonej od 13.04.1985 do 06.01.1987 dotyczącej nielegalnej propagandy politycznej poprzez sporządzanie i kolportowanie nielegalnych wydawnictw. Materiały złożone do archiwum 7.01.1987 pod sygn. 6807/II zniszczono 19.01.1990. Materiałów o sygn. 6807/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem wszczętym 13.04.1985 w sprawie "wydawania bez zezwolenia i kolportowania na terenie Bydgoszczy w okresie od grudnia 1983 do kwietnia 1985 nielegalnego wydawnictwa mogącego wywołać niepokój publiczny". 12.04.1985 przeszukano mieszkanie ww. 13.04.1985 Prokuratura Wojewódzka w Bydgoszczy wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu ww. W okresie od 13.04.1985 do 24.07.1985 wielokrotnie przesłuchiwany. W związku z toczącym się postępowaniem Wydz. Śledczy WUSW Bydgoszcz wydał postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów do "wszystkich krajów świata" (WKŚ) w okresie 18.04.1985-18.04.1987. Śledztwo w powyższej sprawie zamknięto 14.08.1985. Materiały złożono do archiwum 17.02.1988 pod sygn. 5802/III. IPN By 070/5236 (5802/III)
Akta prokuratorskie Objęty postępowaniem przygotowawczym dotyczącym śledztwa RSD-4/85. Akt oskarżenia przeciwko ww. sporządzono 20.08.1985. Mariusz Weyna został oskarżony o to, że "w okresie od grudnia 1983 do 12.04.1985 w Bydgoszczy, czynem ciągłym działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami podejmował działania w celu wywołania niepokoju publicznego, gdyż bez wymaganego zezwolenia wydawał oraz kolportował nielegalne wydawnictwa o treści mogącej ten niepokój wywołać". Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (III K. 883/85) z 29.08.1985 areszt tymczasowy zastosowany wobec ww. uchylono i oddano go pod dozór MO. IPN By 99/32
Akta sądowe Skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z 31.01.1986 na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby 3 lat oraz karę grzywny. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (III Ko 292/89) z 28.06.1989 ww. "przebaczono i puszczono w niepamięć" występek za który ww. został skazany 31.01.1986. IPN By 70/24 t. 1-3
Akta tymczasowo aresztowanego Osadzony 18.04.1985 w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy (Ds. 13/85) o tymczasowym aresztowaniu. Zwolniony 30.08.1985 na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (III K. 883/85) z 29.08.1985 o uchyleniu aresztu tymczasowego i oddaniu pod dozór MO. IPN By 89/891 (41/1019)
.