Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Józef
Nazwisko: Górczyk
Miejsce urodzenia: Jasło
Data urodzenia: 16-10-1961
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:

Ppl-Rz-54/11 zarządzenie z dnia 23.02.2012 r. dotyczące Tadeusza Górczyka - prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Aresztowany na podstawie decyzji KWMO Kraków z dnia 16.12.1981, a następnie internowany (18.12.1981) w OO Nowym Wiśniczu. Z dniem 29.12.1981 przetransportowany do OO Rzeszów - Załęże, zwolniony z dniem 11.03.1982. IPN-Rz-52/215, IPN-Rz-52/576 t. 4
Akta operacyjne Akty prawne dot. stanu wojennego i dokumentacja internowanych. W materiałach znajdują się dokumenty dotyczące m.in. Tadusza Górczyka. IPN-Kr-010/12080 (15952/II) t. 5, 7, 9-10.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] 16.02.1982 na podstawie meldunku operacyjnego zarejestrowany przez Wydz. III-1 KWMO Kraków pod nr rejestracyjnym Kr 26018 w kategorii Kwestionariusz Ewidencyjny (bez kryptonimu). W dniu 12.04.1985 przerejestrowany do nowego nr rejestracyjnego Kr 30736 – Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Cyklos” (nr arch. 17464/II). Objęty kontrolą w związku z działalnością w NZS, a następnie z współorganizowaniem struktur NSZZ "Solidarność". Z dniem 29.11.1988, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania figuranta SOS, materiały dotyczące Tadeusza Górczyka wyłączono ze sprawy i przekazano do RUSW w Jaśle (brak informacji o ich dalszych losach). Pozostałe materiały SOS krypt. „Cyklos” Wydz. III-1 WUSW Kraków zarchiwizowano 23.03.1989 w Wydz. „C” WUSW Kraków pod sygn. 17464/II, następnie zostały one wybrakowane przez SB. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Materiały postępowania prokuratorskiego prowadzonego m.in. przeciwko T. Górczykowi w związku z zawiadomieniem Komendanta Ośrodka Odosobnienia w Rzeszowie-Załężu o zakwestionowaniu i odebraniu internowanym tekstów piosenek o treści antysocjalistycznej i antypaństwowej. W dniu 15.03.1982 wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa z uwagi na niepopełnienie czynu zabronionego. IPN-Rz-287/77
Materiały administracyjne Na wniosek Wydz. III KWMO Kraków objęty zastrzeżeniem wyjazdów za granicę do wszystkich krajów świata nr Z-6976/82 na okres od 25.01.1982 do 11.03.1983, następnie Wydział III WUSW w Krakowie wniósł z dniem 18.12.1985 zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do "krajów kapitalistycznych" i "krajów demokracji ludowej" o nr Z-I376. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Materiały administracyjne Na wniosek Wydz. III-1 WUSW Kraków objęty zastrzeżeniem wyjazdów za granicę na okres czterech lat. Zastrzeżenie odwołano z dniem 16.02.1988. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych-baza ZSKO-88
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Górnik" z powodu działalności w NSZZ "Solidarność". Kontroli zaniechano z powodu zalegalizowania związku. Materiałów o sygn. 2108/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.