Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Pasenkiewicz
Miejsce urodzenia: Kijów
Data urodzenia: 27-09-1897
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 15.12.1948. Członek Robotniczej Partii Polskich Socjalistów od 1943. Członek Tymczasowej Rady Naczelnej PPS od 06.05.1945. Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu (WK) PPS w Bydgoszczy (07.05-04.12.1945). Wojewoda pomorski (08.05.1945-15.11.1945). Członek Rady Naczelnej PPS od 01.07.1945 i w okresie 17.12.1947-15.12.1948. Wojewoda krakowski (12.1945-1949). Przewodniczący WK PPS w Krakowie (02.04.1948-14.12.1948). Przewodniczący Prezydium Krakowskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej (1949-1951). Jeden z założycieli i wykładowca Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Krakowie. Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Krakowie. Źródła: Bydgoski Słownik Biograficzny, red. J. Kutta, t. 4, s. 81-83; Centralne Archiwum KC PZPR, Zjazdy i plenarne posiedzenia Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu, oprac. W. Ciempiel, J. Jakubowski i J. Szczeblewski, cz. 1, k. 63, 72; Centralne Archiwum KC PZPR, PPR-PPS zjazdy i kongresy plenarne posiedzenia KC PPR i CKW PPS, władze naczelne, I sekretarze KW PPR, I sekretarze WK i przewodniczący WK PPS 1944-1948, oprac. J. Jakubowski i J. Szczeblewski, s. 80, 91, 110, 126-127.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek brak danych Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 1952 Bydgoski Słownik Biograficzny, red. J. Kutta, t. 4, s. 82; Centralne Archiwum KC PZPR, Zjazdy i plenarne posiedzenia Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu, oprac. W. Ciempiel, J. Jakubowski i J. Szczeblewski, cz. 1, k. 63.
Członek Centralna Komisja Kontroli Partyjnej Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 1952 Bydgoski Słownik Biograficzny, red. J. Kutta, t. 4, s. 82; Centralne Archiwum KC PZPR, Zjazdy i plenarne posiedzenia Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu, oprac. W. Ciempiel, J. Jakubowski i J. Szczeblewski, cz. 1, k. 72.
Wiceprzewodniczący Centralna Komisja Kontroli Partyjnej Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 1952 Bydgoski Słownik Biograficzny, red. J. Kutta, t. 4, s. 82.
.