Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Edward
Nazwisko: Gierek
Miejsce urodzenia: Porąbka
Data urodzenia: 06-01-1913
Imię ojca: Adam
Imię matki: Paulina
Dodatkowe informacje:

Pseudonimy: "Długi", "Pokorny" i "Rene" w Belgii, "Jaros" we Francji.
W latach 1923-1934 przebywał we Francji, od 1926 r. pracował w kopalni węgla jako pomocnik górniczy.
Od 1931 r. członek Francuskiej Partii Komunistycznej, od 1943 r. członek ruchu oporu, współzałożyciel Związku Patriotów Polskich w Belgii.
Od 1945 r. do 1948 r. prezes Rady Narodowej Polaków w Brukseli.
Od 10.06.1946 r. w PPR, od 15.12.1948 r. w PZPR.
Od 1949 r. do 1951 r. słuchacz Dwuletniej Szkoły Partyjnej w Warszawie.
Od 10.1952 r. do 12.1980 r. poseł na Sejm PRL I-VIII kadencji.
Od 06.1971 r. do 01.1981 r. członek Prezydium OK FJN.
15.07.1981 r. został wykluczony przez IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR z szeregów partii.
Źródła: CK VII-347; AAN X-1053.
W latach 1951-1954 mógł pełnić funkcję Sekretarza ds. Hutniczych w KW PZPR w Katowicach (AP Kat, KW PZPR Kat, karta osobowa).
W latach 1949-1954 mógł pełnić funkcję zastępcy kierownika Wydziału Organizacyjnego KW PZPR w Katowicach (AP Kat, KW PZPR Kat, karta osobowa).
Funkcję I sekretarza KW PZPR w Katowicach mógł pełnić do 28.12.1970 (PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 306).Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Instruktor brak danych KC Warszawa PPR 1948 31-12-1948 AP Kat, KW PZPR Kat, karta osobowa
Zastępca Kierownika Wydział Organizacyjny KW Katowice PZPR 1949 1949 AAN CK VII-347.
Sekretarz Ds. Organizacyjnych sekretariat KW Katowice PZPR 1951 1954 AAN CK VII-347; AP Kat, KW PZPR Kat, teczka osobowa
Członek brak KC Warszawa PZPR 17-03-1954 2-12-1980 AAN CK VII-347; Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 353.
Kierownik Wydział Przemysłu Ciężkiego KC Warszawa PZPR 12-04-1954 20-03-1956 Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR, red. K. Persak, s. 133.
Sekretarz sekretariat KC Warszawa PZPR 20-03-1956 19-06-1964 AAN CK VII-347; Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 263.
Członek BP KC Warszawa PZPR 28-07-1956 21-10-1956 AAN CK VII-347; Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 261.
I Sekretarz sekretariat KW Katowice PZPR 09-03-1957 19-12-1970 AAN CK VII-347; AP Kat, KW PZPR Kat, karta osobowa
Członek BP KC Warszawa PZPR 19-03-1959 6-09-1980 AAN CK VII-347; Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 261.
I Sekretarz sekretariat KC Warszawa PZPR 20-12-1970 6-09-1980 AAN CK VII-347; Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 260.
Członek Rada Państwa PRL Warszawa 25-03-1976 19-12-1980 AAN CK VII-347; Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 172.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Baza danych byłej SB ZSKO-88, ZSKO-90. Wydruki z bazy danych zawierające informacje o internowaniu E. Gierka i złożeniu materiałów do archiwum Biura "C". materiały j.w.
akta internowania Informacja o internowaniu byłego I sekretarza KC PZPR w dniu 13.XII 1981 r. na podstawie decyzji Nr 1 Komendanta Stołecznego MO, art. 42 dekretu z dnia 12 XII 1981 o ochronie bezpieczeństwa Państwa w okresie stanu wojennego. Nie rejestrowane materiały sprawy Wydz. I Biura Śledczego MSW zostały złożone i sfilmowane w archiwum Wydz. II Biura "C" MSW do nru 7414/III-Zbiorowa. Powyższe materiały zostały zastrzeżone przez Dyr. Biura Śledczego MSW. (Na podstawie karty E-14 z kartoteki Biura "C" MSW). Następnie zastrzeżenie anulowano(Karta E-16 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW). IPN BU 0582/141 (MSW 7414/III), IPN BU 01255/462 (MSW 7414/3 - mikrofilm).
.