Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Piotr
Nazwisko: Chmielewski
Miejsce urodzenia: Chmielów
Data urodzenia: 02-05-1946
Imię ojca: Leon
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Stanisław Chmielewski był objęty kontrolą operacyjną w ramach SOS "Zespół" nr rej. KR 27400. Został zarejestrowany przez Wydział V KWMO w Krakowie 27.04.1983 pod nr rej. KR 27400. Sprawę 16.01.1986 przejął od Wydziału V WUSW w Krakowie Pion V SB RUSW w Nowej Hucie. SOS "Zespół" przekształcono 06.10.1988 w SOS "Eskalacja" KR 35062. S. Chmielewski był aktywnym działaczem NSZZ "Solidarność" w Elektrociepłowni Kraków-Łęg. Całość materiałów tych spraw zniszczono w jednostce operacyjnej w grudniu 1989. Akta KR 17400/35062 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Stanisław Chmielewski rejestrowany pod nr KR 27400 był figurantem SOS/SOR "Eskalacja" KR 35062. Sprawa powstała z przekształcenia wcześniej prowadzonej na S. Chmielewskiego i innych SOS "Zespół" KR 27400. Sprawę przekształcono 09.12.1989 na kategorię SOR. S. Chmielewski działał w strukturach NSZZ "Solidarność" w Elektrociepłowni Kraków-Łęg, wydawał pismo „Solidarność Energetyków Regionu Małopolska”, działał w podziemnych strukturach Sekcji Energetyków Regionu Małopolska „Solidarność” i Krajowej Sekcji Energetyków. Materiały SOR "Eskalacja" zniszczono w jednostce operacyjnej w grudniu 1989. Akta KR 35062 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Stanisław Chmielewski był rozpracowywany w ramach SOS/SOR krypt. "Energetycy" nr rej. KR 31552. Wydział V WUSW w Krakowie rozpracowywał osoby związane z "Sekcją Energetyczną" RKS "Małopolska" NSZZ "Solidarność". S. Chmielewski był działaczem podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" w Zespole Elektrociepłowni Kraków-Łęg. Sprawę zarejestrowano w kategorii SOS 19.09.1985, 09.10.1985 przekształcono do kategorii SOR. Wydział V WUSW w Krakowie 09.04.1987 zarejestrował SOR krypt. "Energetycy" nr rej. KR 33479, a następnie (brak informacji o dacie) połączył obydwie sprawy w jeden SOR "Energetycy". Prowadzenie sprawy zakończono i materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie 19.09.1989 pod sygn. 17526/II-gr. Akta zniszczono w 1989 r. Akta o sygn. 17526/II-gr. zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta paszportowe Akta paszportowe Stanisława Chmielewskiego. Przechodził w zainteresowaniu operacyjnym SB. W aktach pismo Wydziału "C" KWMO w Krakowie z 06.04.1981 skierowane do Wydziału Paszportów o każdorazowym informowaniu Wydziału "C" w przypadku ubiegania się S. Chmielewskiego o paszport. IPN Kr 37/205669 (EAKR 205669)
.