Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał Paweł
Nazwisko: Garapich
Miejsce urodzenia: Oświęcim
Data urodzenia: 05-05-1955
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Michał Garapich figuruje w materiałach SOR "Ważny" KR 26340. Sprawa dotyczy rozpracowania podziemnych struktur wywodzących się z NZS oraz druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych. Zachował się tylko mikrofilm SOR "Ważny", akta 16603/II gr. zostały zniszczone w 1989 r. IPN Kr 0101/102 (16603/II gr.) mkf.
Akta kontrolno-śledcze Materiały kontrolno śledcze KWMO w Krakowie dot. w sprawie M. Garapicha i innych. Brał udział w druku i kolportażu wydawnictw i ulotek. Zatrzymany 04.03.1983, aresztowany postanowieniem prokuratury 09.03.1983. Zwolniony 25.07.1983. Sąd Wojewódzki w Krakowie na posiedzeniu 18.08.1983 umorzył sprawę na mocy amnestii. Akta zarchiwizowano 20.09.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 5578/III-gr. IPN Kr 07/5281 t. 1-4 (5578/III)
Akta prokuratorskie Akta sprawy przeciwko M. Garapichowi i innym, o druk i kolportaż wydawnictw - m.in. "Aktualności" i ulotek. M. Garapich został aresztowany postanowieniem prokuratury 09.03.1983. Akt oskarżenia sporzadzono 23.05.1983 i skierowano do sądu. IPN Kr 303/218 (II Ds 9/83)
Akta sądowe Akta sprawy karnej przeciwko M. Garapichowi i innym. Był oskarżony z art. 48 ust. 3 i 4 w związku z art. 2 dekretu o stanie wojennym. W okresie od stycznia 1982 do 14 lutego 1983 w Krakowie, działając wspólnie z innymi osobami drukował, przechowywał, przenosił pisma, druki, ulotki, odezwy, apele i inne publikacje sygnowane przez podziemne struktury NZS, RKW NSZZ "Solidarność" Krakowska Komisja Wykonawcza oraz Koła Oporu Społecznego. Sąd Wojewódzki w Krakowie w dniu 18 sierpnia 1983 na podstawie ustawy z 21 lipca 1983 o amnestii umorzył postępowanie wobec M. Garapicha. IPN Kr 17/2 t. 1-8 (III K 51/83)
Akta penitencjarne Akta aresztowanego M. Garapicha. Osadzony 09.03.1983, zwolniony nakazem Sądu Wojewódzkiego 25.07.1983. IPN Kr 081/388 (38/725)
Akta paszportowe Akta paszportowe M. Garapicha. Zastrzeżenia wyjazdów zagranicznych: Z-7348/83 na okres 21.04.1983 do 21.04.1985 wniesione przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie - druk i kolportaż wydawnictw i ulotek. Z-I A 86 BB na okres 26.01.1984 do 26.01.1986 wniesione przez SB RUSW Oświęcim - był figurantem SOR "Pomnik" BB-7821. Odmowa wyjazdu do Czechosłowacji 1984, odmowa wyjazdu do RFN 1985. IPN Kr 37/253342 (EAKR 253342, EAKR 1074-Oświęcim, EABB 601084))
.