Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jadwiga
Nazwisko: Gołdynia
Nazwisko rodowe: Garapich
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 31-08-1937
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jadwiga Gołdynia została zarejestrowana 26.01.1981 pod nr rej. BB 4912 jako osoba rozpracowywana w SOR "Wadera"- BB 4810. W ramach SOR "Wadera" SB aktywnie rozpracowywało J. Gołdynię i inne osoby działające w NSZZ "Solidarność" na terenie ZCH "Oświęcim". Prowadzenie sprawy zakończono i akta złożono 21.12.1982 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Bielsku Białej pod sygn. 1299/II. IPN Ka 047/1041 t. 1-2 (1299/II)
Akta penitencjarne Akta więzienne internowanej J. Gołdyni. W okresie 16.12.1981 do 22.12.1981 internowana. W związku z prowadzonym postępowaniem o udział w strajku w ZCH "Oswięcim" internowanie zamieniono 22.12.1981 na areszt. Zwolniona po wyroku uniewinniającym sądu 14.01.1982. IPN Ka 31/49, 31/95 (DE-70)
Akta sądowe Akta sprawy sądowej przeciwko J. Gołdynia i innym. Oskarżona z art. 46 § 1 i 2 dekretu o stanie wojennym, o udział w wiecu zorganizowanym w dniach 13 i 14.12.1981 w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu. Uczestnicy domagali się zwolnienia internowanych działaczy "Solidarności". Sąd Wojewódzki wyrokiem 14.01.1982 uniewinnił oskarżoną. Po rewizji Prokuratora Generalnego PRL i wyroku Sądu Najwyzszego, Sąd Wojewódzki ponownie rozpatrzył sprawę i 15.07.1982 ponownie uniewinnił J. Gołdynia. IPN Ka 178/6 t. 1-6 (II K 42/82)
Akta sądowe Rewizja Prokuratora Generalnego PRL wobec wyroku Sądu Wojewódzkiego w Bielsku Białej z 14.01.1982. Sąd Najwyższy-Izba Karna 01.03.1982 uchylił wyrok i zwrócił sprawę Sądowi Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej do ponownego rozpatrzenia w postępowaniu zwyczajnym. IPN BU 754/236 (V KRN 50/82)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Jadwiga Gołdynia po zakończeniu SOR "Wadera" była rejestrowana 26.03.1984 jako figurantka SOS "Kuria". Kontynuowała działalność w strukturach NSZZ "Solidarność", brała udział w druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych. Sprawa została zakończona i złożona 13.02.1986 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Bielsku-Białej pod sygn. 2385/II. Akta zniszczono w styczniu 1990. Akta 2385/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] J. Gołdynia została zerejestrowana 12.07.1986 pod nr rej. BB 11739 do SOS krypt. "Majówka" nr rej. BB 10383. Prowadziła działalność w strukturach NSZZ "Solidarność", brała udział w druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych. Przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Sprawę zakończono i złożono 21.11.1986 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Bielsku Białej. Akta 2633/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno kartotecznej.
.