Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Zbigniew Czesław
Nazwisko: Wojciechowski
Miejsce urodzenia: Swaryczów
Data urodzenia: 12-05-1962
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wicemarszałek Województwa Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Lublin 21-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wymieniony imiennie (brak informacji operacyjnych). Zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO-90.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Lu 357/215382 (EALU 215382).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

213 Ppl/Lu/11 zarządzenie z dnia 29.07.2011 dotyczące Zbigniewa Wojciechowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.