Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Maciej Marian
Nazwisko: Pacuda
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 23-08-1957
Imię ojca: Zenon
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy 24-01-2011
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W 1986 r. upoważniony do prac tajnych przez Wydział "C" WUSW w Częstochowie. Karta Mkr-2 z kartoteki dopuszczonych do tajemnicy państwowej (MOB) KWMO/WUSW Częstochowa; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW. Materiałów o sygn. CI 06/86 nie odnaleziono.
Akta paszportowe. Akta (czasowe) o sygn. arch. EACZ 50659.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Ka 163/09 zarządzenie z dnia 06.10.2009 r. dotyczące Macieja Pacudy – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.