Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Roman
Nazwisko: Kołodziej
Miejsce urodzenia: Zagórz
Data urodzenia: 18-11-1959
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Emilia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie Akta w sprawie „redagowania i kolportowania na terenie Gdańska i innych miast oraz przesyłania za granicę pism zawierających fałszywe wiadomości dot. PRL”. Ww. figuruje w aktach jako jeden z podejrzanych w sprawie. 11.08.1979, 27.10.1979 i 16.12.1979 dokonano przeszukania mieszkania. Śledztwo umorzono postanowieniem Prokuratury Rejonowej Gdańsk z 22.02.1982 na podstawie dekretu „o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń” z 12.12.1981. IPN Gd 286/1, t. 1-2, IPN Gd 286/2, t. 1, 5, 6; IPN Gd 286/17
Akta śledcze Akta śledztwa w sprawie sporządzania i przechowywania nielegalnych wydawnictw. A. Kołodziej figuruje w aktach jako działacz „grup antysocjalistycznych”, zatrzymany 16.12.1979, przeszukany i do 18.12.1979 osadzony w areszcie w związku z planowanymi 18.12.1979 wystąpieniami przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej z okazji rocznicy grudnia 1970. 11.08.1979 na wniosek Wydz. Śledczego KWMO Gdańsk, zatwierdzony 13.08.1979 przez Prokuratora Rejonowego Gdańsk (sprawa 4 Ds 60/78), dokonano przeszukania mieszkania i osoby ww., w czasie którego „ujawniono pisma i publikacje, których treść narusza zasady porządku prawnego” IPN Gd 013/136, t. 3, 5, 12, 13 (8551/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 30.11.1984 zarejestrowany pod nr. Gd 50349 do SOR „Emerytka” (wcześniej SOR „Suwnicowa"), założonej przez Wydz. III „A” KWMO Gdańsk na jedną z najważniejszych działaczek opozycyjnych i związkowych w Polsce Annę Walentynowicz. 22.04.1983 prowadzenie sprawy przejął Insp. 2 KWMO Gdańsk. Następnie przerejestrowany do SOR „Gniazdo” i ostatecznie, 20.01.1987, do SOR „Ośmiornica". W zachowanych aktach kontrolnych SOR „Suwnicowa”/ „Emerytka”, prowadzonych przez Wydz. II Biura Studiów MSW, A. Kołodziej figuruje jako aktywny działacz opozycyjny i związkowy, zatrudniony w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, wiceprzewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańsk, zaangażowany w nielegalną działalność opozycyjną również po delegalizacji NSZZ „Solidarność”. IPN Gd 411/1, t. 1-2
Akta operacyjne Zbiór wyrywkowych materiałów operacyjnych dotyczących rozpracowywania działaczy opozycyjnych na terenie Trójmiasta. Ww. figuruje w meldunku do Naczelnika Wydz. I Dep. III „A” MSW z 27.10.1979 jako rozpracowywany w ramach SOR „Hugo” założonej „na fakt udziału A. Kołodzieja w technicznym przygotowaniu nielegalnego czasopisma wydawanego w kraju”. Meldunek zawiera informację o „wzmożonej kontroli operacyjnej” ww. po 23.08.1979, kiedy to w wyniku przeszukania „zakwestionowano” urządzenia do powielania oraz o przeszukaniu osoby i miejsca zamieszkania 27.10.1979. IPN Gd 0046/829, t. 4 (1486/4)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzenie operacyjne A. Kołodzieja w ramach SOS, założonej z powodu „podejrzenia przynależności do nielegalnej organizacji politycznej”. Z ww. przeprowadzono „rozmowę profilaktyczną”. Materiałów o sygn. II-16381 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR, zarejestrowanej 23.08.1979 przez Wydz. III "A" KWMO Gdańsk pod nr. Gd29390. Powodem rozpracowania był udział w "przygotowaniu i kolportażu nielegalnego czasopisma", "propagowanie wrogich poglądów" oraz "udział w nielegalnych zebraniach". 27.03.1980 akta SOR z powodu przeprowadzki do Zagórza przesłano do Wydz. III "A" KWMO Krosno, który 03.04.1980 dokonał rejestracji SOR "Hugo" pod nr. 3309. 24.09.1980 akta przesłano do Wydz. III "A" KWMO Gdańsk, który 02.10.1980 pod nr. Gd36431 zarejestrował sprawę jako SOS, następnie przerejestrował ją na SOR i zmienił krypt. na "Związkowiec". 03.03.1982 akta przekazano do Wydz. III Dep. V MSW. Na szczeblu MSW sprawę prowadził Wydz. II Dep. II MSW. 14.03.1983 akta złożono w archiwum Biura "C" MSW. 31.01.1985 zatrzymał je Wydz. I Biura Studiów MSW, a 14.08.1987 Wydz. II Biura Studiów MSW przekazał je do Insp. 2 WUSW Gdańsk. Opis sprawy znajduje się w aktach SO "Klan" (IPN Gd 003/166, t. 17). Akt o sygn. 51602/II brak. Wpis na podst. zapisów kartot.-ewid. i akt IPN Gd 003/166, t. 17
Akta operacyjne Materiały dot. spraw operacyjnych o krypt. „Pielęgniarka” i „Żak” założonych na działaczy opozycji demokratycznej. 27.10.1979 dokonano przeszukania mieszkania A. Kołodzieja, w wyniku którego odnaleziono nielegalne urządzenia poligraficzne oraz odręczne notatki świadczące o utrzymywaniu kontaktów z osobą rozpracowywaną w ramach SOR "Pielęgniarka". IPN Gd 382/1
Akta operacyjne Materiały dot. przeciwdziałania organizacji obchodów rocznicy grudnia 1970 na Wybrzeżu. A. Kołodziej figuruje w aktach jako potencjalny organizator „prowokacyjnej imprezy”, „zaangażowany w działalność antysocjalistyczną”, przewidziany do zatrzymania przez Wydz. III „A” KWMO Gdańsk 48 godzin przed planowanymi obchodami. IPN GD 0046/349 t. 11 (878/12)
Akta operacyjne Materiały dot. „zadań na okres przygotowań do VIII Zjazdu PZPR oraz Kampanii wyborczej do Sejmu i Rad Narodowych”. A. Kołodziej figuruje w aktach jako pracownik Wydz. W-3 Stoczni Gdańskiej im. Lenina, aktywnie zaangażowany w działalność opozycyjną i związkową w ramach Wolnych Związków Zawodowych i z tego powodu objęty intensywną kontrolą operacyjną. IPN Gd 0046/349, t. 12 (878/13)
Akta operacyjne Akta sprawy dot. przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego w województwie gdańskim. Ww. figuruje m.in. w: wykazie z 17.02.1981 dot. osób, których wykluczono z poboru do wojska w wypadku „poważnego zagrożenia państwa”; wykazie osób przeznaczonych do internowania; wykazie z 23.10.1980 dot. „osób przewidzianych do izolacji na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”; wykazie z 23.09.1981 dot. „osób do realizacji w I rzucie w sprawie krypt. »Wiosna«” oraz w „Planie operacyjnego zabezpieczenia imprez związanych z odsłonięciem pomników i tablicy pamiątkowej (…) w 10 rocznicę wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu” z 28.11.1980 jako osoba, którą planowano objąć „szczególną kontrolną”. Akta zawierają też „Arkusz ewidencyjny osoby podlegającej internowaniu” z 02.11.1981, w którym opisano bardzo aktywną działalność opozycyjną i związkową A. Kołodzieja, ps. „Związkowiec”, przejawiającą się m.in. zainicjowaniem strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni w 08.1980. IPN Gd 0207/10, t. 1, cz. 1-2; IPN Gd 0207/2 (911/16, t. 2); IPN Gd 207/4, cz. 1 (911/16, t. 4)
Akta operacyjne Meldunki operacyjne Wydziału IV KWMO w Gdańsku. Andrzej Kołodziej figuruje w meldunku z 04.11.1980 jako przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. IPN Gd 486/6/KZ (7/81)
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywany w ramach SO „Klan”, 24.08.1982 przemianowanej na "Związek", dot. „operacyjnej ochrony” działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Figuruje w aktach jako inspirator, organizator i przewodniczący Komitetu Strajkowego w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. 19.07.1981 zatrzymany za posiadanie nielegalnie wydrukowanej broszury pt. „Katyń”, śledztwo zostało umorzone 09.10.1981 z powodu „niewykrycia sprawcy przestępstwa”. W aktach również informacja o zatrzymaniu ww. 19.10.1981 na terenie CSRS za próbę nielegalnego przekroczenia granicy z RFN. IPN GD 003/166, t. 1, 3, 4, 6, 8-10, 12, 15, 16, 17, 21, 23-28 (IV-185).
Materiały ewidencyjne 06.12.1980 dokonano tajnego przeszukania w pokoju motelowym zajmowanym przez A. Kołodzieja. 16.12.1980 „penetrację operacyjną” zarejestrowano w Wydz. „C” KWMO” Legnica pod nr. 3709/FZ (Fakt-Zdarzenie). Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta prokuratorskie Akta prokuratora ws. wydawania nielegalnej broszury „Katyń”, sygnowanej przez „Społeczny Instytut Pamięci Narodowej im. Józefa Piłsudskiego”. A. Kołodziej został zatrzymany 19.07.1981 w Gdańsku-Wrzeszczu i poddany rewizji, w wyniku której wykryto u niego 381 egzemplarzy wspomnianej broszury. Dochodzenie Wydz. Śledczego KWMO Gdańsk (nr RSD 16/81) wszczęto 11.08.1981, a następnie 09.10.1981 umorzono je z powodu „nie wykrycia sprawcy przestępstwa”. IPN Gd 57/19
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania Przerejestrowany z SOR „Emerytka” do SOR „Gniazdo”, zarejestrowanej 23.12.1983 pod nr. rej Gd 48147, założonej na członków nielegalnej organizacji pn. Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Region Gdańsk. Następnie, 20.01.1987 przerejestrowany do SOR „Ośmiornica” (nr rej. Gd 53650). Materiały o sygn. II-19806 zniszczono w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 20.01.1987 przerejestrowany z SOR „Gniazdo” do SOR „Ośmiornica”, zarejestrowanej 14.03.1986 pod nr. rej. Gd 53650. Materiały SOR „Ośmiornica” zniszczono. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Rozpracowanie Operacyjne Rozpracowanie grupy działaczy, w tym A. Kołodzieja, skupionych wokół „Solidarności Walczącej” na terenie Trójmiasta posiadających kontakty z ośrodkami emigracyjnymi „Solidarności” na Zachodzie. Ww., działacz „SW” figuruje w notatce służbowej sporządzonej 7.07.1987 przez Dyrektora Dep. I MSW zawierającej informacje, że stał na czele grupy odpowiedzialnej za wybuch w lutym 1987 przed KM PZPR w Gdyni. W aktach list autorstwa ww. kierowany do innej osoby, dzięki której „SW” otrzymywała materiały wybuchowe w którym pisał, iż akcje chcieliby „cyklicznie powtarzać, najpierw co 2 miesiące, potem częściej”, a po 10 udanych operacjach powołać organizację nie związaną z żadnym nurtem opozycyjnym. W ramach neutralizacji Dep. I MSW zakładał ustalenie miejsca pobytu ww. i objęcie go kontrolą operacyjną. W wyniku śledztwa aresztowano A. Kołodzieja i kilka innych osób. 13.07.1988 sprawę złożono do archiwum Dep. I. Mikrofilm wykonano 4.11.1988. IPN BU 01592/631 (mkf 10874/J)
Akta prokuratorskie Akta sprawy przeciwko m.in. A. Kołodziejowi, kierownikowi ogniwa nielegalnej organizacji „Solidarność Walcząca” na terenie Trójmiasta, podejrzanemu o udział w przemycie ze Szwecji m.in. wydawnictw bezdebitowych oraz urządzeń poligraficznych, elektronicznych i fotograficznych. Śledztwo zlecono do prowadzenia Biuru Śledczemu MSW, a nadzór nad działaniami Prokuratury Wojewódzkiej Gdańsk objęła Prokuratura Generalna (nr sprawy DP I Dsn 815/87/Gd). 04.11.1987 Biuro Śledcze MSW skierowało do Prokuratury Wojewódzkiej Gdańsk wniosek o przedstawienie A. Kołodziejowi zarzutów oraz o wydanie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu i zarządzeniu poszukiwania listem gończym. Ww. został zatrzymany 23.01.1988, tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej Gdańsk z tego samego dnia i osadzony w AŚ Wa-wa Mokotów. Akt oskarżenia sporządzono 28.03.1988. Postępowanie umorzono postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 29.06.1989 na mocy ustawy o amnestii z 29.05.1989. IPN Gd 77/17, t. 1-3
Akta sądowe Akta sprawy karnej przeciwko m.in. A. Kołodziejowi, oskarżonemu o udział w przewożeniu ze Szwecji m.in. materiałów poligraficznych, wydawnictw bezdebitowych, blankietów dokumentów oraz urządzeń fotograficznych i nadawczo-odbiorczych. Śledztwo wszczęto 02.10.1987. Ww. został 23.01.1988 zatrzymany, poddany rewizji, przesłuchany i tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku (Ds 29/87). Tego samego dnia osadzony został Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Śledztwo zakończono aktem oskarżenia z 28.03.1988. Postępowanie umorzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku z 29.06.1989 na mocy ustawy o amnestii z 29.05.1989. Jednocześnie orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych wykorzystanych w sprawie. Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Gdańsku z 19.07.1990 część dowodów rzeczowych zdeponowanych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przekazano do dyspozycji Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. IPN Gd 681/1, t. 1-8
Akta paszportowe Dokumentacja paszportowa dot. A. Kołodzieja. Zastrzeżono wyjazdy do „krajów kapitalistycznych i krajów demokracji ludowej” do 12.11.1983 w związku z aresztowaniem na terenie Czechosłowacji za próbę przedostania się do RFN 19.10.1981 (nr zastrzeżenia Z-I-171/EAKs). W dzienniku rejestracyjnym KWMO Krosno powyższe zastrzeżenie zarejestrowano 14.11.1981 przez Wydz. Paszportów KWMO Krosno pod nr. 4312 i wyrejestrowano je 31.01.1984. Następnie objęty był zastrzeżeniem wyjazdów do wszystkich krajów świata w okresie 21.01.1987-21.01.1989 wniesionym przez Insp. 2 WUSW Gdańsk, ze względu na „bezp[ieczeństwo] państwa, obronność, ochr[onę] taj[emnicy]” (nr zastrzeżenia GD50/Z/87 zarejestrowany 03.02.1987). Zastrzeżenie odwołano 10.03.1989. W aktach również pismo Wydz. III „A” KWMO Gdańsk do Wydz. Paszportów KWMO Krosno z 20.06.1981 z prośbą o niezwłoczne przekazanie informacji w przypadku złożenia przez ww. wniosku paszportowego. EAKS 022021, materiały ewidencyjne
Teczka pracy Tajnego Współpracownika [TW] W teczce pracy TW znajduje się doniesienie dotyczące A. Kołodzieja. IPN BU 00200/322 (19912/I)
Akta administracyjne Zbiór kart personalnych i fotografii przywódców i doradców NSZZ „Solidarność”. W aktach znajduje się karta i fotografie dot. Andrzeja Kołodzieja – członka prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” i pracownika Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni IPN BU 024/151
Dar prywatny Plakat z „Tygodnika Solidarność” nr 19 z 1981 zatytułowany „Oni głodują”, przedstawiający uczestników głodówki protestacyjnej w obronie więźniów politycznych i wolności słowa. Andrzej Kołodziej został uwieczniony na plakacie jako jeden z uczestników głodówki. IPN Gd 326/837
Dar prywatny „Apel do mieszkańców Regionu Gdańskiego” wystosowany 31.10.1984 przez działaczy opozycji demokratycznej po zamordowaniu księdza Jerzego Popiełuszki. Andrzej Kołodziej był jednym z sygnatariuszy apelu. IPN Gd 881/1506
.