Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Mikołaj
Nazwisko: Meluch
Miejsce urodzenia: KOWEL
Data urodzenia: 04-12-1921
Imię ojca: Grzegorz
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:

W czasie okupacji hitlerowskiej należał do oddziałów partyzanckich radziecko-polskich (11.1941-7.1942). Od tego czasu działał jako członek PPR i GL w Okręgu IV, Obwód II GL na Lubelszczyźnie. Współorganizator i dowódca oddziału partyzanckiego GL w lasach parczewskich, członek dowództwa okręgu IV AL. W latach 1945-1946 udział w walce przeciwko „bandzie”: „Młota”, „Tura”, Kostka” (IPN BU 01753/85, t. IV, k. 53v). W aktach informacja, iż „kpt. Meluch Mikołaj ma za sobą również zasługi które należy wziąć pod uwagę, jako partyzanta, a ponad to należy wziąć pod uwagę że kpt. Meluch Mikołaj w dniu 11.IV.1946 r. pod osobistym dowództwem z narażeniem własnego życia likwiduje bandę „Tura” silnie uzbrojoną, gdzie potrafił wystrzelać bandytów, zabrał im kompletne uzbrojenie” (IPN BU 01753/85, t. III, k. 103). Przeciwko ww. prowadzono kilka postępowań prokuratorskich, żadne z nich nie zakończyło się skazaniem, m. in. jako komendant KP MO Siedlce oskarżony o: rekwizycję mięsa i handel nim; brutalne bicie zatrzymanych, jeden z nich Władysław Grzybek w wyniku tego zmarł; podpalenie zabudowań jednego z zatrzymanych; niewłaściwe odnoszenie się oraz bicie podwładnych. W czasie pobytu w KW MO Gdańsk bezpodstawnie aresztował obywatela, którego przesłuchując pobił. Jako komendant w KP MO Szczytno: pobił i osadził w areszcie jednego z oficerów WP (IPN BU 01753/85, t. III, k. 157-160). W latach 1946-947 Szkoła Oficerów Informacji WP. W 1948 adiutant komendanta głównego MO gen. F. Jóźwiaka-Witolda. Od 1.07.1958 do 9.03.1963 służba w Biurze Ochrony Rządu MSW. Od 10.03.1963 delegowany do Departamentu I MSW, w aktach informacja, iż „decyzją ob. Ministra został oddelegowany na poważny odcinek służby” (IPN BU 01753/85, t. II, k. 9). W kwietniu 1965 delegowany jako kurier dyplomatyczny do MKNiK w Wietnamie. W październiku 1965 podczas lotu kurierskiego w Wietnamie zaginął samolot m. in. z Meluchem na pokładzie. Maszyny nie odnaleziono a jej pasażerów w dniu 18.10.1965 uznano za zmarłych.Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
KP MO RADZYŃ KOMENDANT - 01-08-1944
IPN BU 01753/85 t. 1-5 11958/V akta osobowe
KP MO SIEDLCE KOMENDANT - 29-12-1944
KG MO WARSZAWA DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA - 10-04-1946
KW MO GDAŃSK DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA - 13-09-1946
KP MO SZCZYTNO KOMENDANT - 07-06-1947
KG MO WARSZAWA ADIUTANT KOMENDANTA - 05-01-1948
ZI KBW WARSZAWA DO DYSPOZYCJI - 15-02-1949
ZI KBWiWOP WARSZAWA ODDZIAŁ I STARSZY OFICER - 18-03-1949
ZI KBWiWOP WARSZAWA ODDZIAŁ III, WYDZIAŁ I INSPEKTOR - 19-03-1949
ZI KBWiWOP WARSZAWA WYDZIAŁ INFORMACJI 1 PUŁKU SPECJALNEGO KBW STARSZY OFICER ŚLEDCZY - 14-05-1949
CW MBP LEGIONOWO ROCZNA SZKOŁA OFICERSKA SŁUCHACZ - 05-09-1949
MBP WARSZAWA DO DYSPOZYCJI DYREKTORA DEPARTAMENTU KADR - 21-08-1950
MBP WARSZAWA BIURO PASZPORTÓW ZAGRANICZNYCH, WYDZIAŁ II, SEKCJA III STARSZY REFERENT kpt. 21-08-1950 30-04-1952
MSW WARSZAWA DO DYSPOZYCJI DYREKTORA DEPARTAMENTU I mjr 10-03-1963 18-05-1966
.