Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek Jan
Nazwisko: Senkowski
Miejsce urodzenia: Legionowo
Data urodzenia: 27-12-1933
Imię ojca: Józef
Imię matki: Władysława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Akta sprawy założone na "Podziemną Organizację Oporu", dzałającą od kwietnia 1952 na terenie powiatu Ostróda w woj.olsztyńskim. Celem organizacji była walka z panującym ustrojem, a jej właściwą nazwą był "Okręgowy Ruch Oporu". W wyniku realizacji sprawy wstępnego agencyjnego rozpracownia dotyczącej "Okręgowego Ruchu Oporu" aresztowano 6 osób. 12.07.1952 L. Senkowski, jako założyciel organizacji został aresztowany przez WUBP w Olsztynie i przekazany Wydz. Śledczemu WUBP Wrocław. Akta o sygn. 3603/III zniszczono 23.01.1989. Zachował się mikrofilm. IPN Bi 0090/740/1-3 mf (740/3)
Akta operacyjne Akta dotyczą organizacji młodzieżowej "Krajowy Ruch Oporu" działającej na terenie Jeleniej Góry i Cieplic w latach: 1951-1952. Zadaniem organizacji było "rozsiewanie wrogiej propagandy i kolportowanie ulotek na terenie woj. wrocławskiego". Organizacja założona została jesienią 1951 przez mieszkającego wówczas na terenie Cieplic pow. Jelenia Góra L. Senkowskiego. IPN Wr 024/3829 t. 1-2 (62799/II)
Akta sądowe Akta w sprawie przeciwko L. Senkowskiemu oskarżonego o to iż, od kwietnia 1951 do chwili zatrzymania tj. do 10.07.1952 był dowódcą organizacji pod nazwą "Okręgowy Ruch Oporu" (początkowa nazwa "Krajowy Ruch Oporu") działającej na terenie woj. olsztyńskiego i wrocławskiego. Wyrokiem WSR Wrocław z dn. 11.12.1952 skazany został na 15 lat więzienia wraz z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 4 lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa za zorganizowanie "KRO"," nielegalne przechowywanie broni" i przywłaszczenie maszyny do pisania. W dn. 15.01.1953 Najwyższy Sąd Wojskowy utrzymał wyrok w mocy. Zgromadzenie Sędziów NSW w dn.11.08.1954 po uwzględnieniu rewizji Naczelnego Prokuratora Wojskowego złagodziło ww. karę do 10 lat więzienia. Dn. 10.05.1956 postanowieniem o zastosowaniu amnestii wydanym przez Sąd Wojewódzki we Wrocławiu zasądzono L. Senkowskiemu karę łączną 5 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat. IPN Wr 21/5315 (Sr 760/52), IPN Wr 21/5204 (Sr 614/52), IPN Wr 21/5302 (Sr 743/52)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] L. Senkowski w latach 1950-1952 był dowódcą organizacji młodzieżowej "Krajowy Ruch Oporu" na terenie Cieplic, pow. Jelenia Góra. Występował pod ps. "Jerzy". W dn. 31.12.1970 został objęty kontrolą operacyjną, której celem było ustalenie jego postawy politycznej, charakteru utrzymywanych kontaktów (m.in. z byłymi członkami "KRO") oraz działalności w okresach napiętej sytuacji politycznej na terenie miasta Działoszyn oraz w Cementowni "Warta" w Działoszynie, gdzie wówczas był zatrudniony. Sprawę zakończono z powodu braku dowodów obciążających ww. IPN Ld 014/176 (04449/II), IPN Ld 047/216 (04449/2) - mf.
Charakterystyka Charakterystyka nr 209 nielegalnej organizacji "Okręgowy Ruch Oporu" przemianowanej na "Krajowy Ruch Oporu", dzałającej na terenie pow. Jelenia Góra w latach 1951-1953. J. Senkowski występuje w aktach jako założyciel organizacji, "która miałaby na celu prowadzenie walki z ustrojem w Polsce poprzez pisanie i kolportowanie wrogich ulotek oraz gromadzenie broni palnej, by na wypadek przewidywanej wojny światowej wystąpić zbrojnie przeciwko Polsce Ludowej i Związkowi Radzieckiemu". 12.07.1952 L. Senkowski został aresztowany przez WUBP Olsztyn, a następnie skazany przez WSR Wrocław. W aktach zachowały się również kwestionariusze osobowe członków organizacji oraz uzupełnienie charakterystyki sporządzone w kwietniu 1979. IPN BU 0179/207
Charakterystyka Charakterystyka nr. 102 nielegalnej organizacji młodzieżowej o charakterze politycznym "Krajowy Ruch Oporu", której celem było zbrojne wystąpienie przeciwko PRL na wypadek wojny. Założycielem organizacji był L. Senkowski ps. "Jerzy". Jesienią 1951 na terenie Cieplic Śląskich założył nielegalną organizację "KRO", nad którą objął dowodzenie. Pozyskał 6 członków. W kwietniu 1952 na terenie Kajkowa i miasta Ostródy w woj. olsztyńskim założył drugą organizację o tym samym charakterze. W dn. 12.07.1952 został aresztowany przez WUBP Olsztyn i przekazany do WUBP Wrocław. W aktach zachowały się również kwestionariusze osobowe członków organizacji. IPN BU 0182/95, IPN Bi 065/105 (884/IV)
Charakterystyka Opracownie nr 92 "Działalność nielegalnej organizacji »Krajowy Ruch Oporu« i jej likwidacja przez organa bezpieczeństwa". L. Senkowski występuje w aktach jako założyciel w/w organizacji, zorganizowanej we wrześniu 1951 w Jeleniej Górze. Członkowie "KRO" planowali "zbierać informacje o organizacjach społecznych, politycznych, pracy MO i UB" w celu prowadzenia walki z ustrojem demokratycznym w Polsc. W dn. 12.07.1952 L. Senkowski został aresztowany przez WUBP Olsztyn w ramach sprawy "wstępnego-agenturalnego rozpracowania" o krypt. "Młodzi", a następnie skazany przez WSR Wrocław. Dn. 09.06.1957 ww. został zwolniony z więzienia na mocy ustawy amnestyjnej. IPN BU 0189/92
.