Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021 13:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Wincenty
Nazwisko: Cieplak
Miejsce urodzenia: Żyrardów
Data urodzenia: 19-07-1938
Imię ojca: Marian
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 9.05.1982 Andrzej Wincenty Cieplak - działacz NSZZ „Solidarność” w Elektrociepłowni „Siekierki” w Warszawie - został internowany na wniosek Wydziału V-2 KS MO. Powód: „agitował załogę w m[iejs]cu pracy do akcji protestacyjnej w dn[iu] 13 maja [19]82”. Dnia 23.07.1982 decyzja o jego internowaniu została uchylona. Akta zarchiwizowano pod sygn. 3500/III, a później zmikrofilmowano pod sygn. 3500/3. IPN BU 0787/79 (3500/III) akta, IPN BU 01326/1299 (3500/3) mikrofilm.
Figuruje w dokumentach wytworzonych przez administrację więzienną w związku z internowaniem w okresie od 9.05.1982 do 23.07.1982 r. Był osadzony w Areszcie Śledczym na warszawskiej Białołęce. IPN BU 448/70 (70/07/82).
Od dnia 30.07.1982 Andrzej Wincenty Cieplak był „kontrolowany operacyjnie” przez Wydz. V-2 KS MO w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. „Lisek” (nr rejestr. 36297). Został zarejestrowany na podstawie „materiałów agenturalnych od TW”. Przyczyna tej kontroli: „po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia wrogiej działalności, za co został internowany”. W dniu 18.04.1984 materiały tej kontroli wyrejestrowano i zarchiwizowano w Wydziale „C” SUSW pod sygn. 8060/II. Materiałów o sygn. 8060/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.