Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Marek
Nazwisko: Cichy
Miejsce urodzenia: Siedlce
Data urodzenia: 25-04-1950
Imię ojca: Edward
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 29.08.1977 Andrzej Cichy został zarejestrowany pod nr 3416 przez Wydz. III KW MO w Siedlcach jako kandydat na tajnego współpracownika SB. Rejestracja nastąpiła z uwagi na jego miejsce pracy w Odlewni Staliwa „Stalchemak” w Siedlcach - objętej kontrolą operacyjną w ramach Sprawy Obiektowej o krypt. „Odlew”. Z materiałów archiwalnych wynika, iż do spotkania funkcjonariusza Wydz. III KW MO z kandydatem doszło trzykrotnie. Nie przekazał on jednak żadnych informacji na temat podejrzewanych "nieprawidłowości" na terenie Odlewni Staliwa, a na propozycję „kontaktów poprzez spotykanie się co jakiś czas” nie wyraził zgody. W związku z tym "w dniu 14.04.78 zrezygnowano" z pozyskania go do współpracy i sprawę zakończono. Materiały sprawy przekazano do archiwum 22.04.1978. IPN Lu 00413/126 (289/I-k).
Figuruje w materiałach ewidencyjnych Biura „B” MSW z roku 1983. W dniu 17.06.1983 Andrzej Cichy został odnotowany w kartotece Biura „B” MSW z powodu „zatrzymania w czasie wejścia do ambasady USA w sprawach osobistych". Odnotowano też, że w klapie marynarki miał wpięty znaczek „Solidarność Walczy”. Wpis na postawie zapisu kartotecznego.
Akta paszportowe Andrzeja Cichego prowadzone przez Wydz. Paszportów WUSW Siedlce z lat 1983-1988. W tych aktach znajduje się m. in. adnotacja dotycząca zastrzeżenia wyjazdów za granicę o nr Z-I-815/Ease/83. To zastrzeżenie zostało wniesione przez Wydz. V KW MO w Siedlcach na okres od 25.11.1982 do 31.12.1983 na wyjazdy do wszystkich krajów świata. W roku 1983 Andrzejowi Cichy wstrzymano wydanie paszportu na planowany wyjazd do USA. IPN LU 154/14244 (EASE 16194).
.