Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Pięta
Miejsce urodzenia: Gostynin
Data urodzenia: 18-12-1960
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta dotyczące osób internowanych w okresie stanu wojennego – w tym Stanisława Pięty, działacza NSZZ RI „Solidarność” – na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Płocku. Dokumentacja ułożona alfabetycznie. Z treści zachowanych materiałów wynika, że Stanisław Pięta został internowany 15.12.1981 na wniosek Wydziału IV KWMO w Płocku, ponieważ „zapowiadał fizyczne rozprawienie się z komunistami (poprzez wieszanie czerwonych)” oraz „prowadził wrogą działalność na terenie gminy Gąbin”. Osadzony w Zakładzie Karnym we Włocławku. Zwolniony na mocy decyzji z 29.04.1982. Dnia 18.03.1983 akta zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO w Płocku pod sygn. 56/III. Akta o sygn. IPN BU 02944/34 (52/III–62/III) t. 2 oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem w czasie stanu wojennego Stanisława Pięty, "osadzonego za to, że zapowiadał fizyczne rozprawienie się z komunistami na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego". Osadzony w Zakładzie Karnym we Włocławku, w okresie od 15.12.1981 do 29.04.1982. IPN By 88/160 (31/82/100), IPN By 080/432 (33/9), IPN Po 161/1.
Stanisław Pięta pozostawał w operacyjnym zainteresowaniu RUSW w Gostyninie jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. „Lotos” nr. rejestr. 9840. Przyczyną rejestracji z 23.03.1985 była emigracja z powodów politycznych. Sprawę zakończono 5.09.1988 z powodu "nie stwierdzenia wrogiej działalności". Dnia 15.09.1988 materiały wyrejestrowano i zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW w Płocku pod sygn. 1641/II. Materiały o sygn. 1641/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.