Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Michał
Nazwisko: Piwowarski
Miejsce urodzenia: Motycz
Data urodzenia: 22-01-1931
Imię ojca: Michał
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Roman Piwowarski został zarejestrowany 08.08.1974 pod nr. 17947 do Sprawy Obiektowej (SO) o kryptonimie "Sekwana” (nr rej. 13706), dotyczącej osób wyjeżdżających i powracających z zagranicy oraz cudzoziemców przebywających na terenie Polski. 30.08.1974 figuranta przerejestrowano do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o nr. 18014. Materiały 18.01.1990 przekazano do archiwum Wydz. „C” WUSW w Lublinie. Materiały zniszczono, wpis sporządzony na podstawie materiałów ewidencyjnych. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Roman Piwowarski został zarejestrowany 30.08.1974 pod nr. 18014 przez Wydział II KWMO w Lublinie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie „Detektyw”, ze względu na podejrzenia o powiązania z francuskimi służbami specjalnymi w czasie 17 letniego pobytu we Francji. W toku prowadzenia sprawy nie zebrano materiałów świadczących o wrogiej działalności przeciwko PRL. Ze względu na czynione przez figuranta próby kontaktów z cudzoziemcami przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. Materiały 03.12.1976 zostały złożone do archiwum Wydziału „C” KWMO w Lublinie pod sygnaturą 9253/II. Materiały zniszczono, wpis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Roman Piwowarski 19.05.1975 otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych na wniosek Wydziału II KWMO w Lublinie. Zastrzeżenie anulowano 14.09.1977. Na podstawie zapisu ewidencyjnego brak możliwości ustalenia podstaw i charakteru wniesionego zastrzeżenia. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjnego.
.