Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Danuta Teresa
Nazwisko: Rogalska-Pudełko
Nazwisko rodowe: Rogalska
Miejsce urodzenia: Łuck
Data urodzenia: 28-09-1931
Imię ojca: Leonard
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Danuta Teresa Rogalska 15.06.1983 została zarejestrowana pod nr 38659 przez Wydz. III-2 KS MO jako figurantka do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o krypt. „Dwie” (nr rejestr. 38658). Dnia 13.02.1984 sprawę tę przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). „Figurantka była >łącznikiem< w nielegalnej strukturze >SŁOWO<. Podczas przeszukania jej mieszkania zakwestionowano szereg nielegalnych wydawnictw oraz innych materiałów, w związku z tym w dn[iu] 29.01.[19]84 r. Prokurator Wojewódzki w W[arsza]wie przedstawił jej zarzut (…) oraz zastosował areszt tymczasowy. Na mocy Dekretu o amnestii z 21.07.[19]84 r. fig[urantka] została zwolniona z aresztu, a śledztwo umorzono”. W dniu 9.02.1988 sprawę zakończono, 16.03.1988 materiały wyrejestrowano i zarchiwizowano w Wydz. „C” SUSW pod sygn. 9735/II, a następnie zmikrofilmowano pod sygn. 9735/2. IPN BU 0258/142 (9735/II) akta, IPN BU 01322/3654 (9735/2) mikrofilm.
Figuruje w aktach kontrolnych śledztwa nr S-7/84 - przeciwko 11 osobom podejrzanym o to, że „w okresie do 1 II 1984 brali udział w nielegalnych strukturach b[yłego] NSZZ >Solidarność<”. To śledztwo było prowadzone przez Wydz. Śledczy SUSW od dnia 27.01.1984. Tego dnia Danuta T. Rogalska została aresztowana. Zarzucono jej, iż „brała udział w nielegalnych strukturach b[yłego] NSZZ >S[olidarność]<, prowadziła działalność mającą na celu wywoł[anie] niepokoju publicznego, gromadziła i przechowywała w celu rozpowszechniania znaczną ilość ulotek i nielegalnych wydawnictw m.in. >Słowa<, >Gazety Niecodziennej<, >Wolnego głosu Ursusa<, >Tygodnik[a] Mazowsze< i in. / lżące i wyszydzające ustrój i naczelne organy PRL”. W dniu 19.07.1984 w Prokuraturze Wojewódzkiej w Warszawie sporządzono akt oskarżenia. 25.07.1984 uchylono areszt tymczasowy Danuty T. Rogalskiej, a Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy umorzył postępowanie na mocy ustawy z 21.07.1984 o amnestii. Akta zarchiwizowano w Wydz. „C” SUSW pod sygn. 3071/III, a następnie zmikrofilmowano pod sygn. 3071/3. IPN BU 01205/134 (3071/III) akta, IPN BU 01326/180 (3071/3) mikrofilm.
Aktach wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem Danuty Teresy Rogalskiej w dniu 27.01.1984. Była podejrzana o „przynależność do nielegalnych struktur związkowych, których istnienie miało pozostać tajemnicą wobec organów państwowych”. Została osadzona w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Postępowanie zostało umorzone na podstawie przepisów ustawy z 21.07.1984 o amnestii. Dnia 25.07.1984 areszt uchylono. IPN BU 483/67 (70).
Na wniosek Wydziału Śledczego SUSW z dnia 3.05.1984 Wydział Paszportów SUSW wniósł wobec Danuty Teresy Rogalskiej zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata na okres 2 lat (nr Z-9903/86/84). Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.