Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz Henryk
Nazwisko: Rogóyski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 20-09-1928
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Włodzimierz Rogóyski figuruje w aktach operacyjnych i śledczych UB i KMO na m.st. Warszawę z lat 1948-1962. Z treści tych materiałów wynika, że w lipcu 1948 W. Rogóyski przekroczył granicę polsko-czechosłowacką na odcinku Kasprowy Wierch. Został zatrzymany przez Wydz. I MUBP w Warszawie i 8.03.1949 przekazany sędziemu śledczemu Sądu Grodzkiego w Warszawie. W dniu 15.04.1949 został osadzony w Więzieniu nr I, a 20.04.1949 przekazany do Więzienia nr II w Warszawie. Zwolniony na podstawie nakazu Prokuratury Sądu Okręgowego w Nowym Sączu za pismem o nr III.Ds.129/49 (brak informacji o dacie zwolnienia). Z treści akt wynika również, że w latach 1952-1953 W. Rogóyski pozostawał w operacyjnym zainteresowaniu UBP na m.st. Warszawę. Materiały z tego okresu zawierają m.in. 2 notatki służbowe oraz 4 agenturalne doniesienia informatora o ps. „Antoniewicz” odnoszące się do W. Rogóyskiego. Dnia 2.06.1956 akta zarchiwizowano w Wydz. X Uds.BP na m.st. Warszawę pod sygn. 6984/IV, w dn. 28.09.1962 przerejestrowano je do nr 1987/III, a następnie zmikrofilmowano pod sygn. 1987/3. IPN BU 0208/1761 (1987/III) akta, IPN BU 01286/1652 (1987/3) mikrofilm.
Występuje w materiałach operacyjnych Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o krypt. "Sportowiec" nr 210/1962 dotyczącej innej osoby. Sprawa ta została wszczęta w roku 1962 przez KS MO w Warszawie. Brak informacji o dacie i sposobie zakończenia tej Sprawy. IPN BU 01286/1652/D.
Figuruje w materiałach ewidencyjnych Wydz. V Biura Paszportów MSW z lat 1964-1969. W roku 1964 Włodzimierz Henryk Rogóyski wówczas dziennikarz Komitetu ds. Radia i Telewizji wyjechał za granicę, a następnie "odmówił powrotu do PRL". Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Figuruje w materiałach ewidencyjnych Biura Paszportów MSW z roku 1969. W dniu 11.07.1969 Biuro Paszportów MSW wniosło bowiem wobec Włodzimierza Rogóyskiego tzw. zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych o nr Z-IV-175/69. W zachowanych zapisach kartotecznych brak informacji o dacie odwołania tego zastrzeżenia. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Występuje pod nr rejestr. SMW-XI/1494 w tzw. Segregatorze Materiałów Wstępnych Wydz. XI Dep. I MSW z lat 1981-1990. Dziennikarz Włodzimierz Henryk Rogóyski, zatrudniony w Radiu Wolna Europa, pozostawał w operacyjnym zainteresowaniu Wydziału XI Departamentu I MSW od grudnia 1981 do stycznia roku 1990. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dniu 9.12.1981 Włodzimierz Henryk Rogóyski został operacyjnie "zabezpieczony" przez Wydział XI Departamentu I MSW pod nr 68194. Wyrejestrowany i zdjęty z ewidencji dnia 2.02.1990. Pozostając w operacyjnym zainteresowaniu Departamentu I MSW, równocześnie był odnotowywany w dzienniku rejestracyjnym Biura „C” MSW. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Występuje w materiałach ewidencyjnych MSW z roku 1986. W dniu 23.05.1986 Włodzimierz Henryk Rogóyski został zarejestrowany przez Wydział XI Departamentu I MSW w Połączonym Systemie Ewidencji Danych o Przeciwniku (PSED) pod nr 8818. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.