Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech
Nazwisko: Podgórzak
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 20-07-1952
Imię ojca: Józef
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
5.04.1982 Wojciech Podgórzak został zarejestrowany przez Wydział V-2 KSMO jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie „List” i nr. 33435. Podstawą do zainteresowania służb oraz rejestracji do sprawy była działalność W. Podgórzaka jako członka NSZZ „Solidarność”. 17.09.1982 sprawę przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o kryptonimie .„Wojciech”. 18.05.1984 materiały zarchiwizowano w archiwum Wydziału „C” SUSW pod sygnaturą 8110/II. Materiały o sygnaturze 8110/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Zarejestrowany w dniu 5.01.1985 pod numerem 89712 przez Wydział II Departamentu III MSW jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie „Ruda” (nr rej. 76191). Według zapisu z karty ewidencyjnej, Wojciech Podgórzak to: ”aktywny współpracownik Marka Borowika działacza >Nowe<. Zatrzymany w trakcie realizacji sprawy likwidowania nielegalnego punktu poligraficznego w Piasecznie. Zaniechał działalności sprzecznej z prawem”. W dniu 06.07.1987 materiały przekazane do Wydziału X Departamentu III MSW. 25.10.1989 materiały złożono do archiwum Wydziału II Biura „C” MSW pod sygnaturą 55437/II, następnie zmikrofilmowano. Materiały o sygnaturze 55437/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Wojciech Podgórzak został internowany na mocy decyzji 49/P/82 wydanej w dni 9.05.1982. Z powodu: do wprowadzenia stanu wojennego był przewodniczącym koła zakładowej organizacji „Solidarność” po wprowadzeniu stanu wojennego był organizatorem akcji protestacyjnej przeprowadzonej w marcu na terenie przedsiębiorstwa „Mostostal”, polegającej na opracowaniu, kolportowaniu i zbieraniu podpisów na liście otwartym skierowanym do dyrektora zakładu w sprawie zwolnienia z pracy byłego przewodniczącego KZ „Solidarność”. Wykazuje lekceważący stosunek do obowiązującego systemu prawnego w PRL. Ma wziąć udział w planowanej na dzień 13 maja 1982 akcji protestacyjnej, organizowanej przez >Solidarność<. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Białołęce. Zwolniony decyzją nr 426 o uchyleniu internowania z dnia 22.07.1982. Sprawę zamknięto 10.09.1982, a materiały Wydziału V-2 KSMW w Warszawie zarchiwizowano pod nr 3884/II. IPN BU 0787/408 (3884/II).
Akta kontrolne w sprawie o wykroczenie dotyczące Wojciecha Podgórzaka, który „od bliżej nieustalonego czasu do dnia 29.04.1987 r. podejmował działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego polegającego na tym, że w garażu domku jednorodzinnego przy ul. Waryńskiego w Raszynie drukował bez wymaganego zezwolenia, przy użyciu maszyny offsetowej książkę pt. >Polskie arcypolskie< aut. Andrzeja Wernera, sygn. przez oficynę wydawniczą >NOWA<, zaś w miejscu swojego zamieszkania tj. w Warszawie bez wymaganego zezwolenia gromadził z zamiarem rozpowszechnienia 50 egz. książki pt. >Wołanie na puszczy< aut. Stefana Kisielewskiego wyd. przez ww. oficynę”. Kolegium Rejonowe do Spraw Wykroczeń Warszawa-Ochota w dniu 30.04.1987 wymierzyło karę grzywny w wysokości 50 tys. zł. i obciążyło kosztami postępowania 1 tys. zł. oraz przepadek zakwestionowanych urządzeń, materiałów i wydawnictw. Sprawę o nr. 32/87 prowadził Wydział Śledczy SUSW w Warszawie, materiały zarchiwizowano pod sygnaturą 3421/III. IPN BU 0367/1 t. 65 (3421/III).
Wojciech Podgórzak otrzymał zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata o nr Z-0614/87 od 08.05.1987 do 01.05.1989. Anulowane w dniu 06.11.1987. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.