Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ekspedyt Feliks
Nazwisko: Rosłan
Miejsce urodzenia: Wołomin
Data urodzenia: 17-11-1942
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Od dnia 18.03.1970 Ekspedyt Feliks Rosłan był „kontrolowany operacyjnie” w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Technik” nr rejestr. 5462 przez Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KP MO w Wołominie. Powód tej kontroli: „Z mat[eriałów] wynika, że figurant miał utrzymywać podejrzan[ego] charakteru kontakty z cudzoziemcami oraz, że prawdopod[obnie] attaché turecki miał proponować fig[urantowi] współpracę. Dane te nie zostały potwierdzone”. Prowadzenie tej sprawy zakończono dn. 22.01.1973, następnie wyrejestrowano ją, a dokumentację zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO w Warszawie pod sygn. 64878/II. IPN BU 0227/819 (64878/II).
Występuje w materiałach operacyjnych SB z Wydz. IV Departamentu II MSW z lat 1968-1972 - w Sprawie Operacyjnej o kryptonimie "Chart" nr rejestr. 18934. Sprawa ta dotyczyła operacyjnej kontroli zastępcy wojskowego attache Ambasady Francji w Warszawie. W materiałach tych znajduje się m.in. plan kombinacji operacyjnej w sprawie "Chart". IPN BU 003090/233 t. 2.
Ekspedyt Rosłan występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Cech" nr rejestr. 45431 - wraz z grupą kilku innych osób. SOR "Cech" została przekwalifikowana ze Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o tym samym numerze rejestr. i kryptonimie. Sprawa ta została założona na podstawie informacji i doniesień o "nieprawidłowościach" w działalności i zarządzaniu Cechu Rzemiosł Budowlanych w Warszawie. Była prowadzona przez SB z KS MO/SUSW w Warszawie w latach 1977-1986. IPN BU 0258/599 (II-10571).
.