Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Wiesław
Nazwisko: Ochtabiński
Miejsce urodzenia: Pułtusk
Data urodzenia: 17-01-1951
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Ochtabiński - w latach 1980-82 „aktywista NSZZ >Solidarność< w Fabryce Sprzętu Oświetleniowego i Urządzeń Technologicznych >POLAM< w Pułtusku” - występuje w materiałach administracyjnych SB z lat 1980-82 zatytułowanych "Działalność Wydziału III "A" KW MO w Ciechanowie w latach 1980-1981". Materiały zawierają "Operacyjno-rozpoznawcze zabezpieczenie zakładów przemysłowych na terenie woj. ciechanowskiego" oraz wnioski, wykazy, plany i notatki związane z inwigilacją działaczy Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" (materiały te wyodrębniono i złożono w teczce o kryptonimie "Gotowość"). Ten zbiór akt zawiera też m. in. wnioski o izolowanie działaczy w przypadku "poważnego zagrożenia bezpieczeństwa", wykaz osób do "przeprowadzenia rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej" i plany "zabezpieczenia" szeregu zakładów przemysłowych, w tym Fabryki "POLAM" w Pułtusku na wypadek "zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego". IPN BU 01218/77.
W dniu 29.12.1981 Tadeusz Ochtabiński został zarejestrowany pod nr. rejestr. 3070 jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Krawiec” przez Wydz. V KW MO w Ciechanowie. Powód tej obserwacji i "kontroli operacyjnej": „aktywista byłej NSZZ >Solidarność< w Fabryce Sprzętu Oświetleniowego i Urządzeń Technologicznych >POLAM< w Pułtusku”. Dnia 3.05.1983 materiały KE przekazano do SB w KMO w Pułtusku. W dniu "12.11.1986 Kwestionariusz Ewidencyjny zakończono z powodu objęcia kontrolą operacyjną w innej formie przez inną jednostkę operacyjną". Dnia 17.12.1986 akta wyrejestrowano i zarchiwizowano w Sekcji „C” WUSW w Ciechanowie pod sygnaturą 584/II, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 0904/431 (584/II), IPN BU 01329/440/D (584/2) mikrofilm.
Akta internowanego Tadeusza Ochtabińskiego. Na mocy decyzji KW MO w Ciechanowie (nr 8/82) z dnia 14.05.1982 T. Ochtabiński został internowany. Powód: „nawoływał do niepokojów społecznych” i "zamierzał zorganizować strajk w FSO "Polam" w dn. 13. V. 82 r.". Zatrzymany 14.05.1982 przez Wydział Śledczy KW MO w Ciechanowie. W dniu 19.05.1982 przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Kwidzynie. Komendant Wojewódzki MO w Ciechanowie w dniu 23.07.1982 (na mocy decyzji nr 4/82) zdecydował o przerwie w internowaniu ww. na okres 4 tygodni (do 21.08.1982). Kolejną przepustkę z więzienia otrzymał na okres 18.09.1982-4.11.1982 na podstawie decyzji nr 5/82. Internowanie uchylono na podstawie decyzji nr 22/82 z dnia 2.11.1982. Zwolniony z internowania w dniu 4.11.1982. IPN Gd 162/247 (247/11/82), IPN BU 2431/1.
W dniu 22.12.1986 został zarejestrowany pod numerem 5583 jako figurant do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Narew” (nr rejestr. 5483). Sprawa ta była prowadzona przez Wydz. III WUSW w Ciechanowie od dnia 7.10.1986 w celu inwigilacji konspiracyjnej grupy aktywistów i kierowników nielegalnego NSZZ „Solidarność” w Pułtusku. Ich aktywność przejawiała się m.in. w dziedzinie zdobywania i wzajemnego wypożyczania wydawnictw i materiałów "bezdebitowych", projekcji zakazanych filmów (np. „Rok 1984” - na podstawie powieści Georga Orwella) oraz kolportowania ulotek apelujących do mieszkańców Pułtuska o bojkot państwowych obchodów 1 Maja. Prowadzenie SOR o krypt. „Narew” zakończono dnia 20.08.1989 "z powodu zaprzestania wrogiej działalności". Materiały złożono do archiwum Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego w dniu 25.09.1989 pod sygnaturą 814/II, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 0985/10 (814/II).
.