Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Kędziora
Miejsce urodzenia: OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Data urodzenia: 05-04-1925
Imię ojca: Daniel
Imię matki: Lucyna
Dodatkowe informacje:

Do pracy w MBP skierowany przez KM PPR w Piasecznie.
Wg wniosku pers. z 29.10.1946: „Prowadził w sierpniu 1945 śledztwo przeciwko sieci łączności konspiracyjnej K.[omendy] G.[łównej] Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, a w grudniu 1945 przeciwko kierownikom nielegalnej organizacji WiN w obszarze zachodnim i centralnym, jak również członkom komórki przerzutowej przy KG WiN „Załoga” (k.132 mat. arch.).
Wg raportu J. Różańskiego z 17.02.1948 (k.139-140 mat. arch.): J. Kędziora, w związku z rozpracowaniem KG WiN, przesłuchując aresztowanego M. Kawalca ps. „Iza”, uzyskał informację, że zorganizowana przy sieci wywiadowczej „Marty” bojówka terrorystyczna w II poł. 1947 otrzymała specjalne zadanie przygotowania i dokonania zamachu na członków rządu: Wł. Gomułkę, H. Minca, J. Bermana, St. Radkiewicza, R. Zambrowskiego i J. Albrechta; ponadto M. Kawalec zeznał o koncepcji porwania Minca, Bermana, Zambrowskiego i Albrechta celem zwolnienia drogą wymiany szeregu aresztowanych członków KG WiN. Za powyższe J. Kędziora został nagrodzony pochwałą min. bezp. publ.
Wg raportu J. Kędziory z 29.04.1953, w 1949 został on ukarany za naruszenie rozkazu min. bezp. publ. za stosowanie niedozwolonych metod śledczych (k.158 mat. arch.). W 1953 przeniesiony do Dep. Szkolenia w związku z ujawnieniem przynależności do PZP (jeden z kryptonimów AK).
Z dniem 13.07.1955 zwolniony dyscyplinarnie, zatrzymany i osadzony w areszcie w zw. z oskarżeniem, „że w końcu października 1949 w Miedzeszynie jako oficer śledczy b. MBP nieumyślnie spowodował śmierć więźnia Wacława Dobrzyńskiego, bijąc go po głowie i zmuszając do długotrwałego klęczenia, w wyniku czego Dobrzyński doznał uszkodzeń ciała, które spowodowały śpiączkę cukrzycową, a następnie śmiertelnie zejście”. Wyrokiem sądu z 02.01.56 skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności; na mocy amnestii karę zmniejszono do 1,6 roku (k.178 mat. arch.).Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
WUBP WARSZAWA WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKRETARZ - 11-02-1945
IPN BU 0193/5456/CD 10147/V akta osobowe
CS MBP ŁÓDŹ KURS OFICERÓW ŚLEDCZYCH SŁUCHACZ - 01-05-1945
MBP WARSZAWA DEPARTAMENT I, WYDZIAŁ VIII MŁODSZY OFICER ŚLEDCZY - 12-06-1945
MBP WARSZAWA WYDZIAŁ ŚLEDCZY, SEKCJA II OFICER ŚLEDCZY - 10-11-1946
MBP WARSZAWA DEPARTAMENT ŚLEDCZY, WYDZIAŁ II, SEKCJA I OFICER ŚLEDCZY - 01-07-1947
MBP WARSZAWA DEPARTAMENT ŚLEDCZY, WYDZIAŁ II, SEKCJA I STARSZY OFICER ŚLEDCZY - 01-02-1948
MBP WARSZAWA DEPARTAMENT ŚLEDCZY, WYDZIAŁ II, SEKCJA I KIEROWNIK - 01-08-1950
MBP WARSZAWA DEPARTAMENT ŚLEDCZY, WYDZIAŁ II, SEKCJA I KIEROWNIK - 01-09-1951
MBP WARSZAWA DEPARTAMENT SZKOLENIA, WYDZIAŁ III, GRUPA INSTRUKTORÓW STARSZY INSTRUKTOR - 15-11-1953
OS MBP WARSZAWA KURS AKTYWU KIEROWNICZEGO SŁUCHACZ mjr 17-09-1954 13-07-1955
.