Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Marek
Nazwisko: Smagoń
Miejsce urodzenia: Paczków
Data urodzenia: 08-03-1951
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rejestrowany 03.10.1980 pod nr Op 25827 do SOS krypt. "Reformacja" jako aktywny członek prezydium komitetu strajkowego w czasie strajku w Zakładach Urządzeń Przemysłowych w Nysie (08.1980). IPN Wr 065/643 (11527/2 mkf)
Osoba Zabezpieczona [OZ]/Kwestionariusz Ewidencyjny Rejestrowany 27.02.1981 jako osoba zabezpieczona. Od 31.08.1982 rozpracowywany w ramach KE krypt. "Robotnik". Sprawę prowadził Wydz. III "A" KWMO/WUSW w Opolu, następnie od 06.12.1984 RUSW w Nysie. Brak możliwości ustalenia powodu rozpracowywania ww. jako OZ oraz w ramach KE. 24.01.1985 przerejestrowany do SOR krypt. "Samorządni". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowany 16.12.1981 w ramach akcji "Jodła" na podstawie decyzji z 12.12.1981. Przebywał najpierw w AŚ w Opolu, następnie w okresie styczeń - czerwiec 1982 w ZK w Nysie i ostatecznie w ZK w Grodkowie. IPN Wr 30/545 (163/82)
Akta operacyjne Dokumentacja różna dot. członków opozycji, osób internowanych (karty daktyloskopijne osób internowanych i ich fotografie, korespondencja, notatki, pisma itp). IPN Wr 012/3196 (2499/III), t. 8,14,17.
Akta prokuratorskie Akta dot. sprawy skierowanej przez J. Smagonia przeciwko ppłk. B. Rudnickiemu o to, że 10.11.1982 w ZUP Nysa pomówił on ww. „o organizację strajku w zakładzie czym naraził go na utratę zaufania w opinii publicznej i dyrekcji przedsiębiorstwa”. Sąd Rejonowy w Nysie przekazał sprawę do prowadzenia Wojskowej Prokuraturze Garnizonowej w Opolu, która 17.03.1983 wydała postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego. 11.04.1983 Prokuratura SOW odrzuciła zażalenie J. Smagonia z 06.04.1983 na postanowienie Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Opolu. IPN Wr 49/95 (Pg D-I-13/83)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 24.01.1985 przerejestrowany z KE krypt. "Robotnik" do SOR krypt. "Samorządni" dot. nielegalnego wydawnictwa podziemia nyskiego "Wolny Związek". IPN Wr 065/1212 (12347/2 mkf)
.