Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Sobczyk
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 19-10-1955
Imię ojca: Lucjan
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. działalności SKS na terenie kraju. J. Sobczyk występuje jako działacz wrocławskiego SKS-u, uczestnik nielegalnych zgromadzeń i kolporter antysocjalistycznej literatury. IPN BU 0222/701 (54100/II), IPN BU 01228/1163 (54100/2 mkf )
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 07.12.1977 zarejestrowany w kategorii OZ, a następnie 11.03.1978 przerejestrowany do SOR "Orędownicy", dot. założenia SKS-u we Wrocławiu. Materiały zostały złożone do archiwum pod nr. II-102011. Według dziennika archiwalnego po b. WUSW Wrocław sprawa II-102011 posiadała 11 tomów. Zachował się tylko jeden tom w postaci Kwestionariusza Ewidencyjnego [KE] dot. innej osoby, rozpracowywanej również w ramach SOR "Orędownicy" [IPN Wr 024/8773 (II-102011)]. Dnia 22.02.1980 przerejestrowany do SOR "Solidarny". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów katroteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. J.Sobczyka , który "aktywnie włączył się do działalności antysocjalistycznej". Był m.in.: kierownikiem zespołu redakcyjnego "Akademickiego Pisma Informacyjnego" wydawanego przez SKS we Wrocławiu, "angażował się w propagandową działalność ZR NSZZ >Solidarność<". Jednym z celów prowadzenia SOR "Solidarny" było „paraliżowanie i ograniczanie negatywnej działalności politycznej figuranta oraz prowadzenie działań neutralizujących wobec niego" (Informacja o celach prowadzenia SOR zachowała się w aktach o sygn. IPN Wr 053/2282, k. 22, Meldunek operacyjny Wydz. III KWMO Wrocław z dnia 22.02.1980). Materiałów o sygn. II-102069 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Dot. J. Sobczyka internowanego w okresie od 14.12.1981 do 15.10.1982 początkowo w ZK we Wrocławiu, od 07.01.1982 w OO w Grodkowie. W uzasadnieniu internowania podano, iż "prowadzi działalność wywołującą niezadowolenie społeczne i naruszenie porządku publicznego". IPN Wr 30/547 (204/82)
Akta internowania Internowany od 14.12.1981 do 15.10.1982. W aktach m.in.: wnioski J. Sobczyka o uchylenie internowania, notatka funkcjonariusza Wydz. III KWMO Wrocław z 13.08.1982 uzasadniająca dalsze internowanie ww., ze względu na "prezentowaną już od dłuższego czasu postawę, cechującą się wrogością do ustroju i państwa". IPN Wr 040/498 (IV-3751/357)
Akta sądowe Dot. "rozpowszechniania utworów i oświadczeń bez wymaganego zezwolenia oraz uchylania się od nadzoru nad publikacjami i wydawnictwami". Postępowanie przygotowawcze prowadzone w tej sprawie przez Prokuraturę Rejonową we Wrocławiu (2Ds.19/79) zostało umorzone na podstawie dekretu o abolicji z 12.12.1981. Na wniosek tejże prokuratury Sąd Postanowieniem z dnia 29.03.1982 orzekł o przepadku dowodów rzeczowych w postaci wydawnictw i innych materiałów propagandowych. IPN Wr 20/98 (III Ko 148/82)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem 2Ds.19/79 prowadzonym w sprawie sporządzania i rozpowszechniania na terenie Wrocławia publikacji zawierających "fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL", które zostało umorzone 27.02.1982. IPN Wr 33/195 (III Dsn 9/82/Wr/VI)
.