Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Edward
Nazwisko: Bazan
Miejsce urodzenia: SOSNOWIEC
Data urodzenia: 03-10-1913
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Paulina
Dodatkowe informacje:

Jako buchalter Sekcji Finansowo-Rachunkowej Wydziału Konsumów KW MO Katowice rozpoczął pracę przed formalnym wyznaczeniem na to stanowisko.
Według zaświadczenia z 16.01.1990 wydanego dla ZUS w okresie 28.05.1945-31.12.1954 był pracownikiem kontraktowym (k. 1). Z analizy dokumentów wynika jednak, że okres ten datuje się na 01.12.1948-31.03.1949.
31.12.1954 przekazany do dyspozycji MSW.
Weług akt IPN Ka 486/12 (obejmują okres pracy/służby 1.06.1948-30.11.1970) był pracownikiem kontraktowym na stanowisku zastępcy głównego buchaltera WOK MBP w Katowicach od 1.06.1948 (Umowa z 1.06.1948 o objęciu obowiązków z dniem 1.06.1948, zawarta na czas nieokreślony - k. 29; Charakterystyka z 29.11.1948 - k. 30), przy czym wniosek personalny dotyczący przyjęcia do pracy, powołujący się na zawartą umowę, wskazuje na datę rozpoczęcia 1.12.1948 (k. 28). Także w karcie przebiegu służby pierwotnie widniała data przyjęcia 1.12.1948 (zgodna z rozkazem personalnym WUBP Katowice nr 124 z 6.12.1948 - IPN Ka 0175/4, k. 303), po czym w okresie późniejszym zmieniono ją na 1.06.1948.
1.01.1955-30.11.1970 służba w więziennictwie.Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
KP MO RYBNIK SEKCJA GOSPODARCZA KIEROWNIK - 28-05-1945
IPN Ka 0148/73, IPN Ka 486/12 2556/VI, 6137 akta osobowe i karta
KW MO KATOWICE WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SEKCJA FINANSOWA BUCHALTER-REWIDENT - 04-09-1946
KW MO KATOWICE WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SEKCJA ZAOPATRZENIA MATERIAŁOWEGO BUCHALTER - 01-02-1947
KW MO KATOWICE WYDZIAŁ KONSUMÓW, SEKCJA FINANSOWO-RACHUNKOWA BUCHALTER brak stopnia 20-02-1947 30-07-1948
WOK MBP KATOWICE DO DYSPOZYCJI - 30-07-1948
WOK MBP KATOWICE BUCHALTERIA ZASTĘPCA GŁÓWNEGO BUCHALTERA - 01-12-1948
WUBP KATOWICE WYDZIAŁ FINANSOWY, CENZURA STARSZY CENZOR - 01-04-1949
WUBP KATOWICE INSPEKTORAT KONTROLI INSPEKTOR - 01-09-1949
WUBP STALINOGRÓD (KATOWICE) WYDZIAŁ FINANSOWY, KONTROLA FINANSOWA REWIDENT FINANSOWY - 01-10-1954
WUBP STALINOGRÓD (KATOWICE) WYDZIAŁ WIĘZIENNICTWA DO DYSPOZYCJI NACZELNIKA ppor. 31-12-1954 31-12-1954
.