Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Karol Jerzy
Nazwisko: Plewiński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 23-07-1955
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Karol Plewiński został zatrzymany 11.11.1982 ok. 20.00 przez nieumundurowanych funkcjonariuszy MSW podczas demonstracji na Placu Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie. Osadzony w areszcie KSMO, a następnie w Areszcie Śledczym przy ul. Rakowieckiej (w którym pozostawał przynajmniej do 30.12.1982). Objęty postępowaniem prokuratorskim pod zarzutem „publicznego nawoływania” do ataku na funkcjonariuszy MO, napaści na funkcjonariuszy MO i stawiania im czynnego oporu. Śledztwo prowadzone w trybie doraźnym zostało zakończone 30.12.1982. Tego samego dnia Sąd Wojewódzki w Warszawie zmienił tryb postępowania na zwykły, a odwołanie Prokuratora Wojewódzkiego zostało odrzucone postanowieniem Izby Karnej Sądu Najwyższego z 28.01.1983. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z 11.05.1983 Karol Plewiński został skazany na 2 lata więzienia z zawieszeniem na 4 lata. Na mocy amnestii postępowanie umorzone 24.11.1983 przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. IPN BU 576/83 (II Ds 220/82).
.