Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021 13:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Trafalski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 20-05-1959
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta w sprawie "sporządzania, przechowywania i rozpowszechniania dokumentów i wydawnictw mogących wyrządzić szkodę interesom PRL". Zatrzymany 10.10.1978 w mieszkaniu działacza opozycji, w którym miało odbyć się zebranie członków i sympatyków gdańskiego SKS-u. Przewieziony do aresztu KMMO w Sopocie, gdzie dokonano przeszukania osobistego. Zwolniony z aresztu 12.10.1978. IPN Gd 013/136 t. 8, 12 (8551/III)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie „rozpowszechniania na terenie woj. gdańskiego pism i publikacji zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. Zbigniew Trafalski został zatrzymany 10.10.1978 w mieszkaniu działacza opozycji, w którym miało odbyć się zebranie członków i sympatyków gdańskiego SKS-u. Przewieziony do aresztu KMMO w Sopocie, gdzie dokonano przeszukania osobistego. Zwolniony z aresztu 12.10.1978. IPN Gd 286/1 t. 1, IPN Gd 286/2 t. 3
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywany w związku z podejrzeniem o udział w nielegalnych zebraniach i kolportowanie nielegalnych wydawnictw. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 17529/II. Materiałów o sygn. 17529/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczące rozpracowywania organizacji młodzieżowej „Ruch Młodej Polski”. Zbigniew Trafalski był aktywnie zaangażowany w tworzenie Robotniczego Ruchu Młodzieży Polskiej w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W stoczni wydawano pismo przeznaczone dla młodych pracowników p.t. "Węzeł". IPN Gd 340/1 t. 2 (IPN 0716/217, 54427/II)
Akta operacyjne Sprawa dotycząca przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie woj. gdańskiego. Zbigniew Trafalski figuruje na «wykazie osób przewidzianych do internowania przed dniem 13.12.1981 zatrudnionych w Stoczni im. Lenina w Gdańsku» oraz na «wykazie osób internowanych z woj. gdańskiego», internowany na mocy decyzji nr 125/81 jako członek NSZZ «Solidarność», w związku z podejrzeniem, że może kierować akcjami protestacyjnymi w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W aktach znajduje się arkusz ewidencyjny osoby podlegającej internowaniu, dotyczący Z. Trafalskiego, sporządzony 03.02.1981 przez Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku. Ww. był rozpracowywany w ramach SOS krypt. "Tancerz" nr rej. 26312 ze względu na uczestniczenie w nielegalnych zebraniach oraz kolportaż nielegalnych wydawnictw. Po sierpniu 1980 związany z działaczami «Ruchu Młodej Polski». Aktywnie zaangażowany w drukowanie nielegalnych wydawnictw. IPN Gd 0207/10 t. 1 cz.1, 3; IPN Gd 0207/11 (156/10-11, 911/2)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Zbigniew Trafalski, członek KZ NSZZ «Solidarność» Stoczni Gdańskiej im. Lenina, rozpracowywany przez Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku w ramach SOR krypt. "Fart", przechodzi w informacjach uzyskanych od TW pseud. "Solo" dotyczących grup młodzieży europejskiej składających wizyty «Solidarności». IPN Gd 003/166 t. 10, 19 (185/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany ze względu na prowadzenie działalności antysocjalistycznej. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 18498/II zniszczono. Materiałów o sygn. 18498/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowany 17.12.1981 do Ośrodka Odosobnienia w Iławie na mocy decyzji nr 125 wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "podejmuje działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego". 21.06.1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Kwidzynie. Zwolniony 9.12.1982 na mocy decyzji nr 347 o uchyleniu internowania wydanej 3.12.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 162/325 (326/12/82)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie zorganizowania nielegalnej akcji protestacyjnej 30.01.1982 na ulicach Gdańska. Śledztwo w sprawie prowadził od 1.02.1982 do 29.04.1982 Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku. Zbigniew Trafalski przechodzi w zeznaniach świadka w sprawie jako osoba internowana w OO. w Iławie. Śledztwo w sprawie umorzono 29.04.1982 z powodu niewykrycia sprawcy. IPN Gd 76/13
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. Zbigniew Trafalski figuruje na «wykazie osób internowanych w ZK Iława» jako osoba internowana 17.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa prowadzonego w sprawie kolportowanie nielegalnych wydawnictw i ulotek na terenie Trójmiasta na podstawie materiałów wyłączonych z innych spraw. 30.04.1986 przeszukano mieszkanie Z. Trafalskiego. Dowody rzeczowe znalezione w trakcie przeszukania mieszkania zniszczono za protokołem z 11.05.1988. IPN Gd 013/110 t. 9, 11 (8517/III)