Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Andrzej
Nazwisko: Bielecki
Miejsce urodzenia: Bytów
Data urodzenia: 11-06-1962
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie woj. gdańskiego. Akta dot. Romana Bieleckiego złożone do archiwum pod sygn. 911/19 t. 1 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. Materiałów o sygn. 911/19 t. 1 brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych i ZSKO.
Akta internowanego Internowany 3.05.1982 na mocy decyzji nr 638 wydanej 01.05.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ pomimo zakazu władz nakłaniał studentów Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni do zorganizowania się pod pomnikiem ofiar Grudnia 70', zamierzał rozpowszechniać ulotki nawołujące do zakłóceń uroczystości 1-go Maja 1982 w Gdyni. Zwolniony 23.07.1982 na mocy decyzji nr 271 o uchyleniu internowania wydanej tego samego dnia przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 159/208
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła nielegalnej organizacji działającej na terenie Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. 17.05.1982 sprawę przejął do prowadzenia Wydz. III KWMO w Gdańsku. Rozpracowywanie ww. zakończono z powodu zaniechania działalności. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 18342/II zniszczono. Materiałów o sygn. 18342/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta paszportowe W aktach paszportowych Romana Bieleckiego znajduje się informacja, że ww. w 1982 rozpowszechniał nielegalne ulotki. Materiały dotyczące ww. włączono do sprawy krypt. "Gotowość" pod sygn. 911/19 t. 1. EASL 44308
.