Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grażyna Halina
Nazwisko: Słupska
Miejsce urodzenia: Lipno
Data urodzenia: 09-11-1946
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Sabina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa krypt. "Park", nr rej. 5763, prowadzona od 30.04.1980 do 23.08.1982 w zw. z działalnością antysocjalistyczną w Zakładach Maszyn Biurowych Predom-Metron w Toruniu. Ww. została zarejestrowana do SOR 20.10.1980 pod nr 6332, ponieważ "do 13.12.1981 utrzymywała kontakty z elementem antysocjalistycznym". Rozpracowanie zakończono z powodu "zaniechania wrogiej działalności". Materiały złożone do archiwum pod sygn. 793/II zniszczono 23.01.1990. Materiałów o sygn. 793/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego w woj. toruńskim. G. Słupska figuruje w «wykazie osób przewidzianych do rozmów ostrzegawczych» sporządzonym 11.02.1981 przez Wydz. III "A" KWMO w Toruniu z powodu "podburzania do nieposzanowania prawa". IPN By 466/2 (IPN 0754/83,156/83)
Akta paszportowe Grażynie Słupskiej dwukrotnie odmówiono wydania paszportu na wyjazd do Włoch w 1987 z powodu aktualnego postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę nr Z-0933/86 do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) do 10.10.1988 wniesionego przez pion V RUSW w Toruniu z powodu rozpracowania operacyjnego. IPN By 681/5054 (EATO 5054)