Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Sławomir Bogdan
Nazwisko: Najnigier
Miejsce urodzenia: Kowary
Data urodzenia: 19-04-1958
Imię ojca: Bogumił
Imię matki: Barbara


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Główny figurant SOR krypt. "Daltoniści". Rozpracowywany "za propagowanie wrogich poglądów i prowadzenie działalności skierowanej p-ko linii politycznej partii" w ramach sprawy założonej na "grupę nieformalną wydającą nielegalne czasopismo". Materiałów o sygn. II-101920 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Informacje Wydz. III KWMO Wrocław dot. pracy operacyjnej za rok 1979. S.Najnigier występuje w notatce służbowej z rozmowy przeprowadzonej z KO ps. "KC" w sprawie wydania przez studentów Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej pisma o nazwie "Interim" (też nazwy: "Interio" i "Interium"), w którym "zawarte były treści o negatywnym wydźwięku politycznym". S.Najnigier należał do kolegium wydawniczego pisma. W aktach znajdują się również notatki z rozmów z kilkoma osobami na temat ww. IPN Wr 053/2271 (182/91)
Akta internowania Internowany w okresie 14.12.1981 - 23.07.1982 w ZK we Wrocławiu i OO w Grodkowie. IPN Wr 040/415 (IV-3751/272)
Akta internowanego Internowany z powodu "prowadzenia działalności wywołującej niezadowolenie społeczne i naruszenie porządku publicznego". Osadzony od 14.12.1981 do 23.12.1981 w ZK we Wrocławiu i od 24.12.1981 do 23.07.1987 w OO w Grodkowie. IPN Wr 30/487 (150/82)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 14.06.1983 pod nr Wr 46589 w ramach SOR krypt. "Aromat" i rozpracowywany jako współzałożyciel NSZ Politechniki Wrocławskiej oraz inicjator licznych akcji protestacyjnych w środowisku akademickim. 20.12.1985 przerejestrowany do SOS krypt. "Dyrektor". Materiałów o nr II-102741 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dot. podejrzenia o kontynuowanie "antypaństwowej działalności w środowisku naukowym" w czasie studiów w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. IPN Wr 024/8890 (II-103549)
Akta prokuratorskie Nadzór nad śledztwem Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście [2Ds.19/79], prowadzonego w sprawie sporządzania i rozpowszechniania na terenie Wrocławia publikacji zawierających "fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". Śledztwo umorzono 27.02.1982. IPN Wr 33/195 (III Dsn. 9/82/Wr.VI)
Akta paszportowe W aktach znajduje się zawiadomienie z Urzędu Celnego w Szczecinie z 11.06.1981 o tym, że 24.05.1981 w postępowaniu celnym w sprawie Sławomira Najnigiera zajęto 6 książek wydawnictwa Instytutu Literackiego w Paryżu, 1 broszurę "Apel do społeczeństwa" KOR i 2 książki "Czarna księga cenzury PRL". EAZG 27530
.