Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Stanisław
Nazwisko: Dutkowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 04-05-1938
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 8.04.1965 Andrzej Dutkowski - wówczas student Uniwersytetu Warszawskiego - został zarejestrowany pod nr 2679 przez SB z Wydz. III KMO m. st. Warszawy jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o kryptonimie „Sztubacy” nr rej. 2678. Powodem tego sprawdzenia było podejrzenie o "założenie nielegalnej organizacji”. Ponadto: „w/w w roku 1964 uczestniczył w zebraniach, na których czyniono przygotowania do utworzenia nielegalnej grupy o zabarwieniu narodowo-faszystowskim. Udostępniał mieszkanie na odbywanie zebrań”. Od dnia 23.01.1967 inwigilację A. Dutkowskiego prowadzono jako Sprawę Operacyjnej Obserwacji. Dnia 16.06.1970 zakończono ją przeprowadzeniem tzw. rozmowy profilaktycznej. W dniu 30.06.1970 materiały tej sprawy (głównie notatki funkcjonariuszy, doniesienia Osobowych Źródeł Informacji i protokoły przesłuchań) złożono w archiwum Wydz. „C” KS MO pod ówczesną sygnaturą 2591/III, następnie sfilmowano je pod sygn. MF-2591/3. IPN BU 0224/118 t. 1-2 (2591/III), IPN BU 01286/2136 (2591/3) mikrofilm.
Występuje w aktach kontrolnych śledztwa dotyczącego "sporządzania i rozpowszechniania maszynopisu zawierającego fałszywe wiadomości dotyczące stosunków politycznych oraz społeczno-gospodarczych panujących w Polsce i innych krajach socjalistycznych". To śledztwo było prowadzone przez SB MSW w latach 1965-1967 przeciwko Jackowi Kuroniowi i Karolowi Modzelewskiemu. IPN BU 0330/327 t. 6 (6318/III/6).
W roku 2009 Andrzej Dutkowski wniósł do zasobu archiwalnego IPN swoje tzw. uzupełnienie/wyjaśnienie - przekazane na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 o IPN. To uzupełnienie odnosiło się do materiałów o sygn.: IPN BU 0224/118 t. 1 i 2, IPN BU 01286/2136 i WP-9943. Te uzupełnienia i wyjaśnienia zostały załączone do zbioru archiwalnego IPN pod sygnaturą IPN BU 1471/83. IPN BU 1471/83.
.