Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Dyżakowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 03-12-1948
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 5.05.1984 Marek Dyżakowski (technik mechanik, wówczas zatrudniony jako inspektor wynalazczości w FSO Warszawa) został zarejestrowany pod nr 40500 przez SB z Wydz. V SUSW w kategorii "kandydat na tajnego współpracownika". Od dnia 30.08.1985 materiały te znajdowały się na "koncie tymczasowym" Wydz. III-2 SUSW. Wniosek o "opracowanie kandydata na tajnego współpracownika" - sporządzony 30.04.1984 w Wydz. V SUSW - uzasadniono następująco: „Wymieniony uczestniczy w działalności grupy drukującej nielegalne wydawnictwa - >KOS<. Pozyskanie go do współpracy pozwoli na lepsze rozpoznanie operacyjne wspomnianej grupy osób”. Przyczyna, dla której pozyskanie ww. nie doszło do skutku: „odstąpiono od dokonania pozyskania ze względu na fakt likwidacji grupy, do której miałby dotarcie”. W dniu 16.08.1988 sprawę tę zdjęto z ewidencji z powodu "nieprzydatności operacyjnej". Zgromadzone materiały złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW pod ówczesną sygnaturą 19762/I-k, a następnie zmikrofilmowano – sygn. 19762/1. IPN BU 00334/640 (19762/I), IPN BU 001134/3549 (19762/1) mikrofilm.
W materiałach ewidencyjnych Wydz. Paszportów SUSW figuruje m.in. zapis, że w dniu 29.06.1984 Marek Dyżakowski otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych o nr Z-15/84. To zastrzeżenie wyjazdów i związana z tym odmowa paszportu zostały anulowane z dniem 24.01.1989. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.