Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Zbigniew
Nazwisko: Fabianowski
Miejsce urodzenia: St. Neots
Data urodzenia: 10-01-1948
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 14.02.1978 Jan Fabianowski (wówczas st. asystent w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW) z uwagi na "posiadane kontakty" został zarejestrowany pod nr 51735 przez Wydz. IV Dep. II MSW w kategorii "zabezpieczenie" [zab.]. Uzasadnienie: „w/w co najmniej od roku 1976 utrzymuje kontakty towarzyskie z II sekretarzem Ambasady Norwegii w Warszawie. Z danych uzyskanych od TW „Pico” wynika, że Fabianowski korespondował z nim jeszcze przed jego przyjazdem na placówkę do Warszawy”. W raporcie z rozmowy operacyjno-sondażowej przeprowadzonej z J. Fabianowskim dn. 7.02.1978 odnotowano, że: „jest w trakcie obrony pracy doktorskiej, a w dniu 1.03.1978 wyjeżdża na 3-miesięczny staż na Uniwersytet w Bochum”. W dniu 9.12.1980 w związku z wyjazdem za granicę z pozyskania ww. osoby na TW zrezygnowano. Dnia 12.12.1980 sprawę tę zdjęto z ewidencji, jej materiały złożono w archiwum Wydz. II Biura „C” MSW pod sygn. 15941/I-k, a następnie sfilmowano. Akta te zniszczono w roku 1985, pozostał ich mikrofilm – sygn. 14003/1. IPN BU 001043/2574 (14003/1) mikrofilm.
.