Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ireneusz Aleksander
Nazwisko: Fijałkowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 20-10-1928
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Wacława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze UBP na m.st. Warszawę z lat 1948-1960. W dn. 20.07.1949 zostało wszczęte śledztwo przeciwko Ireneuszowi Fijałkowskiemu - ustalono, że „na terenie W-wy od początku stycznia 1949 do zatrzymania tj. 14.07.1949 był członkiem dowództwa nielegalnego związku mającego na celu zmianę przemocą ustroju Państwa Polskiego. Posiadał ps. >Wiktor< i pełnił tam rolę odpowiadającą komisarzowi, nazywali go oficerem inspekcyjnym. Nosił stopień podporucznika, u niego przechowywane były pieniądze organizacyjne, przechowywał bez zezwolenia władz broń i amunicję (…)”. Dn. 16.01.1950 Ireneusz Fijałkowski został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy na 9 lat więzienia, "utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na czas lat 3 oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa". IPN BU 0235/91 t. 1-2 (94/II).
Figuruje w aktach Wojskowego Sądu Rejonowego (WSR) w Warszawie z lat 1949-1954 jako jeden z kilku oskarżonych i skazanych dnia 16.01.1950 za przynależność do "nielegalnej" Walczącej Armii Krajowej, działającej na terenie Warszawy w latach 1948-49, a także za "napady rabunkowe, przechowywanie broni bez zezwolenia i inne przestępstwa". Ireneusz Fijałkowski wyrokiem WSR z 16.01.1950 został skazany z art. 86 § 2 KKWP na 5 lat więzienia, z art. 4 § 1 Dekr. z 13.06.1946 na 7 lat więzienia, z art. 259 KK na 7 lat więzienia oraz wymierzono mu karę łączną 9 lat więzienia, "utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa". Postanowieniem z 14.01.1954 na mocy ustawy o amnestii z 22.11.1952 karę złagodzono do 6 lat więzienia. Postanowieniem z 10.05.1954 I. Fijałkowski został warunkowo przedterminowo zwolniony z odbywania reszty kary więzienia. IPN BU 1023/515 t. 1-2 (Sr. 1939/49).
Ireneusz Fijałkowski występuje w zapisach ewidencyjnych (w skorowidzie więźniów) Centralnego Więzienia w Rawiczu za lata 1946-1951. IPN Po 3/46.
Występuje w zapisach ewidencyjnych (w skorowidzie więźniów) Centralnego Więzienia w Rawiczu za lata 1948-1952. IPN Po 3/47.
Występuje w "Skorowidzu do Księgi Więźniów" oraz w "Księdze Głównej Więźniów Centralnego Więzienia w Rawiczu za rok 1951" (jako przybyły dnia 2.03.1951, a w dniu 1.12.1951 przetransportowany do więzienia w Strzelcach Opolskich. IPN Po 3/96, IPN Po 3/38.
Ireneusz Fijałkowski występuje w materiałach opracowanych przez Wydział "C" KS MO na potrzeby Wydz. II Biura "C" MSW pn. "Charakterystyka nr 19" dot. organizacji młodzieżowej „Walcząca Armia Krajowa”. Organizacja była dowodzonej przez Jerzego Majchrzaka ps. „Walter-Huragan” i działała od września 1948 do lipca 1949 na obszarze Warszawy. W kwestionariuszu osobowym na członka tej "nielegalnej organizacji" sporządzonym 25.05.1973 w Wydz. „C” KS MO – Fijałkowski Ireneusz ps. „Wiktor” jest odnotowany jako "członek nielegalnej organizacji od stycznia do 14 lipca 1949 – tj. do czasu aresztowania, pełnił funkcję oficera inspekcyjnego, przechowywał pieniądze organizacyjne oraz 2 jednostki broni i większą ilość amunicji. Za co wyrokiem WSR w Warszawie – dnia 16.01.1950 - skazany został na 9 lat więzienia". Dnia 5.08.1980 w Wydz. II Biura „C” MSW został odnotowany w tzw. karcie na czyn przestępny "dokonany przez członka nielegalnej organizacji „WAK”. IPN BU 0190/20.
W dniu 2.02.1963 Ireneusz Fijałkowski został zarejestrowany pod numerem 5200 przez SB z Wydz. II Dep. III MSW jako kandydat na Tajnego Współpracownika (kTW). We wniosku z 11.01.1966 o "zaniechanie opracowywania kandydata na TW" w Wydz. II Dep. III MSW odnośnie Ireneusza Fijałkowskiego odnotowano, że: „w/w po wyzwoleniu w 1949 r. wstąpił do nielegalnej organizacji pod nazwą Walcząca Armia Krajowa. Organizacja ta była o zabarwieniu nacjonalistycznym. Fijałkowski pełnił w niej funkcję zastępcy dowódcy. Będąc w tej organizacji brał udział w napadzie z bronią w ręku. Za powyższe przestępstwa otrzymał wyrok 9 lat więzienia. Wzięty został w zainteresowanie naszej jednostki w związku ze sprawami P-57 i P-64 w celu ewentualnego wykorzystania go do rozpracowania elementów bandyckich. Dalsze ustalenia wykazały, że Fijałkowski nie ma nic wspólnego z w/w sprawami i nie ma możliwości udzielenia pomocy w rozpracowaniu interesujących nas osób. W związku z tym dalsze opracowywanie Fijałkowskiego w celu zwerbowania go do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa staje się bezcelowe”. Akta dot. Ireneusza Fijałkowskiego jako kandydata do tajnej współpracy z SB zdjęto więc z ewidencji, a jego teczkę personalną złożono w składnicy materiałów operacyjnych Biura „C” MSW pod sygn. 35886/b zmienioną następnie na 35886/II. IPN BU 01224/159 (11079/2) mikrofilm.
.