Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jarosław
Nazwisko: Filipek
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 05-10-1961
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 6.12.1985 Jarosław Filipek (wówczas student Akademii Medycznej w Warszawie) został zarejestrowany pod nr 43891 jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o kryptonimie „Samorząd” i nr rejestr. 38008. Sprawa ta została założona przez SB z Wydz. III-1 SUSW dnia 6.03.1983 na podstawie "materiałów agenturalnych" i w związku z powstaniem Tymczasowego Samorządu Studenckiego na Akademii Medycznej w Warszawie. Tzw. charakter podejrzenia stanowiły: „nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji państwowych i organizacji społecznych w służbie zdrowia – młodzież akademicka”. Powód rejestracji i "sprawdzania" ww. osoby: „Figurant nr 43891 był członkiem Tymczasowego Komitetu Samorządu Studenckiego Akademii Medycznej w Warszawie”. Prowadzenie sprawy "operacyjnego sprawdzenia" zakończono dn. 14.09.1989 z powodu „zaniechania wrogiej działalności”. W dniu 6.11.1989 sprawę tę zdjęto z ewidencji, jej materiały złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW pod ówczesną sygnaturą 10470/II, a następnie sfilmowano (sygn. MF 10470/2). IPN BU 0258/514 (II-10470), IPN BU 01322/4027 (10470/2) mikrofilm.
.