Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Czarnota
Miejsce urodzenia: Krosno Odrzańskie
Data urodzenia: 12-04-1957
Imię ojca: Jan
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Czarnota, górnik i przewodniczący NSZZ "Solidarność" przy KWK "Jaworzno" w Jaworznie, został zarejestrowany 9.12.1980 pod numerem 45914 przez SB z Sekcji V-2 KM MO w Jaworznie do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Krzykacz" jako "wrogo ustosunkowany do władzy i ustroju PRL". Dnia 27.11.1983 sprawę przerejestrowano na Kwestionariusz Ewidencyjny. Stanisław Czarnota pozostawał nadal w zainteresowaniu funkcjonariuszy SB, ponieważ był działaczem "nielegalnej" NSZZ „Solidarność” na terenie kopalni węgla kamiennego „Jaworzno”. Prowadzenie KE krypt. „Krzykacz" zakończono 21.09.1984 z powodu "wyjazdu ww. na pobyt stały do USA". Materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Katowicach do nr 40113/II. IPN Ka 043/1007 t. 1 (40113/II).
Dnia 13.12.1981 Stanisław Czarnota został internowany na wniosek SB z Wydz.V-2 KW MO w Katowicach na mocy art. 42 dekretu z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzelcach Opolskich na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Katowicach nr III "A"-142 z dnia 12.12.1981. Dnia 19.03.1982 został przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Uhercach, 5.08.1982 do Ośrodka Odosobnienia w Rzeszowie-Załęże, a 28.08.1982 do Ośrodka Odosobnienia w Łupkowie. Internowanie S. Czarnoty uchylono 11.12.1982. IPN Ka 043/1007 t. 2 (40113/II), IPN Rz 56/245.
Materiały ewidencyjne MUSW w Jaworznie z roku 1984 zawierają m.in. zapisy, iż w dniach 5.03.1984 oraz 6.04.1984 funkcjonariusze SB dokonali przeszukania w mieszkaniu Stanisława Czarnoty w związku „z podejrzeniem o posiadanie literatury antysocjalistycznej i antypaństwowej”. Zanotowano, iż "w wyniku przeszukania zakwestionowano wydawnictwa pozbawione debitu”. Dnia 6.04.1984 Stanisław Czarnota został zatrzymany na 48 godzin i przeprowadzono z nim "rozmowę ostrzegawczą". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Stanisław Czarnota występuje w treści opracowania MSW z roku 1984 zatytułowanego "Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ >Solidarność<. Wrzesień-październik 1981 r. Część II, Biuro >C< MSW, Warszawa 1984 r." IPN Sz 0012/260 t. 2 (1027/IV).
.