Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leon
Nazwisko: Czarny
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 17-11-1948
Imię ojca: Majer
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Leon Czarny został zarejestrowany 17.03.1982 pod numerem 23313 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryp. „Diakonal” przez Wydział III KWMO w Szczecinie. Powód: „podejrzany o propagandę wrogich poglądów skierowanych przeciwko PZPR. Sprawę zakończono w dniu 24.08.1982 skierowaniem do kolegium”. Materiały w dniu 09.09.1982 złożono do archiwum Wydziału „C” KWMO w Szczecinie pod sygnaturą 14194/II. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.