Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Czyżkowski
Miejsce urodzenia: Mińsk Mazowiecki
Data urodzenia: 01-02-1949
Imię ojca: Stanislaw
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały ewidencyjne Wydz. Śledczego KW MO w Siedlcach oraz akta osobowe internowanych z Zakładu Karnego w Kwidzynie zawierają m.in. zapisy informujące, iż Czesław Czyżkowski - w roku 1981 pracownik PKS Mińsk Mazowiecki i aktywista MKZ NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy - po wprowadzeniu stanu wojennego był internowany. Internowanie nastąpiło dnia 16.12.1981 na mocy decyzji Wydz. Śledczego KW MO w Siedlcach (podstawa internowania: art. 42 dekretu o stanie wojennym z 12.12.1981). Podczas internowania Czesław Czyżkowski przebywał w kolejnych "ośrodkach odosobnienia" (więzieniach): Biała Podlaska, Włodawa i w Kwidzynie. Zwolniony z internowania dnia 24.09.1982. IPN Gd 162/160 (159/8/82) oraz zapisy ewidencyjno-kartoteczne.
W roku 1981 Czesław Czyżkowski został zarejestrowany pod numerem 5917 jako „osoba do sprawy obiektowej” krypt. „Pegaz” (nr rej. 5744). Ta Sprawa Obiektowa (SO) była prowadzona przez SB z KM MO/RUSW Mińsk Mazowiecki wobec pracowników PKS Mińsk Mazowiecki prowadzących „antysocjalistyczną działalność” w NSZZ „Solidarność” na terenie powyższego zakładu pracy. Prowadzenie SO „Pegaz” zakończono dn. 19.01.1990. Materiały zniszczono z uwagi na „brak wartości operacyjnej”. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Czesław Czyżkowski był jednym z figurantów Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Promieniści” (nr rejestr. 5466) - prowadzonej od roku 1981 przez KMMO w Mińsku Mazowieckim na grupę pracowników ZNTK w Mińsku Mazowieckim. Byli oni podejrzewani o prowadzenie „antysocjalistycznej działalności” w ramach ruchu „Solidarności”. Dnia 24.10.1985 Sprawę tę zakończono, jej materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Siedlcach pod numerem 851/II, a następnie zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W dniu 13.09.1984 Czesław Czyżkowski został zarejestrowany przez SB z RUSW Mińsk Mazowiecki w kategorii Kwestionariusz Ewidencyjny krypt. „Krzak” (nr rej. 5917). Powodem tej operacyjnej kontroli ww. działacza, prowadzonej przez SB z RUSW w Łukowie, była „wroga działalność figuranta” w środowisku jego zakładu pracy. Dnia 15.11.1989 zakończono prowadzenie tej sprawy z powodu „zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju”, następnie jej materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW do nr 1129/II. Do tych akt dołączono akta dot. inwigilacji Czesława Czyżkowskiego przez Wydział II KW MO w Siedlcach - prowadzone w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim "Promieniści" (nr rejestracyjny: 5466 dot. jego działalności w NSZZ "Solidarność") oraz akta internowania. IPN Lu 0421/786 (1129/II).
.